Chroń zasoby inne niż Firebase za pomocą funkcji App Check

Za pomocą Sprawdzania aplikacji możesz chronić zasoby aplikacji inne niż Firebase, takie jak backendy z własnym hostingiem. Aby to zrobić, musisz wykonać obie następujące czynności:

Zanim zaczniesz

Dodaj Sprawdzanie aplikacji do swojej aplikacji, korzystając z domyślnych dostawców .

Wysyłaj tokeny App Check z żądaniami zaplecza

Aby upewnić się, że żądania zaplecza zawierają prawidłowy, niewygasły token App Check, poprzedź każde żądanie wywołaniem getToken() . W razie potrzeby biblioteka App Check odświeży token.

Po uzyskaniu prawidłowego tokena wyślij go wraz z żądaniem do swojego zaplecza. To, jak to zrobisz, zależy od Ciebie, ale nie wysyłaj tokenów App Check jako części adresów URL , w tym w parametrach zapytania, ponieważ naraża to je na przypadkowe wycieki i przechwycenie. Zalecanym podejściem jest wysłanie tokena w niestandardowym nagłówku HTTP.

Na przykład:

void callApiExample() async {
  final appCheckToken = await FirebaseAppCheck.instance.getToken();
  if (appCheckToken != null) {
    final response = await http.get(
      Uri.parse("https://yourbackend.example.com/yourExampleEndpoint"),
      headers: {"X-Firebase-AppCheck": appCheckToken},
    );
  } else {
    // Error: couldn't get an App Check token.
  }
}