Firebase dışı kaynakları Apple platformlarındaki Uygulama Kontrolü ile koruyun

Uygulamanızın, şirket içinde barındırılan arka uçlar gibi Firebase dışı kaynaklarını Uygulama Kontrolü ile koruyabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdakilerden ikisini de yapmanız gerekir:

Sen başlamadan önce

Uygulama Attest'i , DeviceCheck'i veya özel bir sağlayıcıyı kullanarak uygulamanıza Uygulama Kontrolü ekleyin.

Arka uç istekleriyle Uygulama Kontrolü belirteçlerini gönderin

Arka uç isteklerinizin geçerli, süresi dolmamış bir Uygulama Denetimi jetonu içerdiğinden emin olmak için her isteği AppCheck.token() çağrısına sarın. Uygulama Denetimi kitaplığı gerekirse belirteci yeniler ve belirtece yöntemin tamamlama bloğundan erişebilirsiniz.

Geçerli bir tokena sahip olduğunuzda bunu istekle birlikte arka ucunuza gönderin. Bunu nasıl başaracağınıza ilişkin ayrıntılar size bağlıdır, ancak Uygulama Kontrolü belirteçlerini, sorgu parametreleri de dahil olmak üzere URL'lerin bir parçası olarak göndermeyin ; aksi takdirde bu, yanlışlıkla sızmaya ve ele geçirilmeye karşı savunmasız hale gelir. Aşağıdaki örnek, belirteci, önerilen yaklaşım olan özel bir HTTP üstbilgisinde gönderir.

Süratli

do {
 let token = try await AppCheck.appCheck().token(forcingRefresh: false)

 // Get the raw App Check token string.
 let tokenString = token.token

 // Include the App Check token with requests to your server.
 let url = URL(string: "https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint")!
 var request = URLRequest(url: url)
 request.httpMethod = "GET"
 request.setValue(tokenString, forHTTPHeaderField: "X-Firebase-AppCheck")

 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
   // Handle response from your backend.
 }
 task.resume()
} catch(let error) {
 print("Unable to retrieve App Check token: \(error)")
 return
}

Amaç-C

[[FIRAppCheck appCheck] tokenForcingRefresh:NO
                 completion:^(FIRAppCheckToken * _Nullable token,
                       NSError * _Nullable error) {
  if (error != nil) {
    // Handle any errors if the token was not retrieved.
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token: %@", error);
    return;
  }
  if (token == nil) {
    NSLog(@"Unable to retrieve App Check token.");
    return;
  }

  // Get the raw App Check token string.
  NSString *tokenString = token.token;

  // Include the App Check token with requests to your server.
  NSURL *url = [[NSURL alloc] initWithString:@"https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint"];
  NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] initWithURL:url];
  [request setHTTPMethod:@"GET"];
  [request setValue:tokenString forHTTPHeaderField:@"X-Firebase-AppCheck"];

  NSURLSessionDataTask *task =
    [[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request
                    completionHandler:^(NSData * _Nullable data,
                              NSURLResponse * _Nullable response,
                              NSError * _Nullable error) {
    // Handle response from your backend.
  }];
  [task resume];
}];

Tekrar oynatma koruması (beta)

Tekrar oynatma korumasını etkinleştirdiğiniz bir uç noktaya istekte bulunurken, isteği token() yerine limitedUseToken() çağrısına sarın:

Süratli

AppCheck.appCheck().limitedUseToken() { token, error in
 // ...
}

Amaç-C

[[FIRAppCheck appCheck] limitedUseTokenWithCompletion:^(FIRAppCheckToken * _Nullable token,
                            NSError * _Nullable error) {
  // ...
}];