Rozpocznij korzystanie z App Check z DeviceCheck na platformach Apple

Na tej stronie pokazano, jak włączyć Sprawdzanie aplikacji w aplikacji Apple, korzystając z wbudowanego dostawcy DeviceCheck. Włączając Sprawdzanie aplikacji, możesz mieć pewność, że tylko Twoja aplikacja będzie miała dostęp do zasobów Firebase Twojego projektu. Zobacz przegląd tej funkcji.

Jeśli chcesz używać Sprawdzania aplikacji z własnym dostawcą niestandardowym, zobacz Implementowanie niestandardowego dostawcy sprawdzania aplikacji .

1. Skonfiguruj projekt Firebase

 1. Dodaj Firebase do swojego projektu Apple, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

 2. W witrynie programisty Apple utwórz klucz prywatny DeviceCheck .

 3. Zarejestruj swoje aplikacje, aby korzystać z Sprawdzania aplikacji u dostawcy DeviceCheck w sekcji Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase. Będziesz musiał podać klucz prywatny utworzony w poprzednim kroku.

  Zwykle musisz zarejestrować wszystkie aplikacje w swoim projekcie, ponieważ po włączeniu wymuszania dla produktu Firebase tylko zarejestrowane aplikacje będą mogły uzyskać dostęp do zasobów zaplecza produktu.

 4. Opcjonalnie : w ustawieniach rejestracji aplikacji ustaw niestandardowy czas wygaśnięcia (TTL) dla tokenów Sprawdzania aplikacji wydawanych przez dostawcę. Można ustawić TTL na dowolną wartość z zakresu od 30 minut do 7 dni. Zmieniając tę ​​wartość, należy pamiętać o następujących kompromisach:

  • Bezpieczeństwo: Krótsze czasy TTL zapewniają większe bezpieczeństwo, ponieważ zmniejszają okno, w którym atakujący może wykorzystać wyciekający lub przechwycony token.
  • Wydajność: krótsze czasy TTL oznaczają, że aplikacja będzie częściej przeprowadzać atestację. Ponieważ proces zaświadczania aplikacji za każdym razem zwiększa opóźnienie żądań sieciowych, krótki czas TTL może mieć wpływ na wydajność aplikacji.
  • Limit i koszt: Krótsze TTL i częste ponowne atesty szybciej wyczerpują Twój limit, a w przypadku usług płatnych potencjalnie kosztują więcej. Zobacz Przydziały i limity .

  Domyślny TTL wynoszący 1 godzinę jest rozsądny w przypadku większości aplikacji. Należy pamiętać, że biblioteka sprawdzania aplikacji odświeża tokeny w przybliżeniu o połowę czasu trwania TTL.

2. Dodaj bibliotekę App Check do swojej aplikacji

 1. Dodaj zależność App Check do Podfile swojego projektu:

  pod 'FirebaseAppCheck'

  Alternatywnie możesz zamiast tego użyć Menedżera pakietów Swift .

  Upewnij się, że używasz najnowszej wersji dowolnych bibliotek klienta usługi Firebase, na których polegasz.

 2. Uruchom pod install i otwórz utworzony plik .xcworkspace .

Następne kroki

Po zainstalowaniu biblioteki App Check w aplikacji rozpocznij dystrybucję zaktualizowanej aplikacji wśród użytkowników.

Zaktualizowana aplikacja kliencka zacznie wysyłać tokeny Sprawdzania aplikacji wraz z każdym żądaniem wysyłanym do Firebase, ale produkty Firebase nie będą wymagać, aby tokeny były ważne, dopóki nie włączysz wymuszania w sekcji Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

Monitoruj metryki i włączaj egzekwowanie

Zanim jednak włączysz wymuszanie, upewnij się, że nie zakłóci to działania istniejących legalnych użytkowników. Z drugiej strony, jeśli zauważysz podejrzane wykorzystanie zasobów aplikacji, możesz wcześniej włączyć egzekwowanie zasad.

Aby pomóc w podjęciu tej decyzji, możesz sprawdzić dane App Check dotyczące usług, z których korzystasz:

Włącz wymuszanie sprawdzania aplikacji

Kiedy już zrozumiesz, jak Kontrola aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy, aby kontynuować, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji:

Użyj sprawdzania aplikacji w środowiskach debugowania

Jeśli po zarejestrowaniu aplikacji w Kontroli aplikacji chcesz ją uruchomić w środowisku, którego weryfikacja aplikacji normalnie nie sklasyfikowałaby jako prawidłowe, na przykład w symulatorze podczas programowania lub w środowisku ciągłej integracji (CI), możesz utwórz kompilację debugowania swojej aplikacji, która korzysta z dostawcy debugowania App Check zamiast prawdziwego dostawcy zaświadczenia.

Zobacz Korzystanie z funkcji sprawdzania aplikacji u dostawcy debugowania na platformach Apple .