Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Monitoruj metryki żądań App Check dla Cloud Functions

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Po dodaniu pakietu SDK sprawdzania aplikacji do aplikacji, ale przed włączeniem wymuszania sprawdzania aplikacji, upewnij się, że nie zakłóci to działania istniejących legalnych użytkowników.

W przypadku Cloud Functions możesz uzyskać metryki sprawdzania aplikacji, sprawdzając dzienniki funkcji. Każde wywołanie funkcji wywoływalnej emituje wpis w dzienniku strukturalnym, jak w poniższym przykładzie:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Możesz analizować te dane w Google Cloud Console, tworząc oparte na logach dane liczników z następującym filtrem danych:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

Oznacz metrykę etykietą w polu jsonPayload.verifications.appCheck .

Następne kroki

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób Kontrola aplikacji wpłynie na użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie kontroli aplikacji dla Cloud Functions.