Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Cloud Functions için Uygulama Kontrolü istek ölçümlerini izleyin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Uygulama Kontrolü SDK'sını uygulamanıza ekledikten sonra, ancak Uygulama Kontrolü zorlamasını etkinleştirmeden önce, bunu yapmanın mevcut meşru kullanıcılarınızı kesintiye uğratmayacağından emin olmalısınız.

Cloud Functions için, işlevlerinizin günlüklerini inceleyerek Uygulama Kontrolü ölçümlerini alabilirsiniz. Çağrılabilir bir işlevin her çağrısı, aşağıdaki örnekte olduğu gibi yapılandırılmış bir günlük girişi yayar:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Aşağıdaki metrik filtresiyle günlüklere dayalı bir sayaç metriği oluşturarak bu metrikleri Google Cloud Console'da analiz edebilirsiniz:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

jsonPayload.verifications.appCheck alanını kullanarak metriği etiketleyin.

Sonraki adımlar

Uygulama Kontrolü'nün kullanıcılarınızı nasıl etkileyeceğini anladığınızda ve devam etmeye hazır olduğunuzda, Bulut İşlevleri için Uygulama Kontrolü zorlamasını etkinleştirebilirsiniz .