ตรวจสอบเมตริกคำขอตรวจสอบแอปสำหรับ Cloud Functions

หลังจากที่คุณเพิ่ม App Check SDK ลงในแอปแล้ว แต่ก่อนที่จะเปิดใช้การบังคับใช้ App Check คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำเช่นนั้นจะไม่รบกวนผู้ใช้ที่ถูกต้องที่มีอยู่

สำหรับ Cloud Functions คุณสามารถรับเมตริก App Check ได้โดยการตรวจสอบบันทึกการทำงานของคุณ ทุกการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้จะส่งรายการบันทึกที่มีโครงสร้างดังตัวอย่างต่อไปนี้:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

คุณวิเคราะห์เมตริกเหล่านี้ได้ใน Google Cloud Console โดย สร้างเมตริกตัวนับตามบันทึก ด้วยตัวกรองเมตริกต่อไปนี้

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

ติดป้ายกำกับเมตริก โดยใช้ฟิลด์ jsonPayload.verifications.appCheck

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเข้าใจว่า App Check จะส่งผลต่อผู้ใช้ของคุณอย่างไร และคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถ เปิดใช้การบังคับใช้ App Check สำหรับ Cloud Functions