Bắt đầu sử dụng Kiểm tra ứng dụng trong các ứng dụng Unity

Trang này hướng dẫn bạn cách bật Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng Unity, sử dụng các nhà cung cấp mặc định: Play Integrity trên Android và Kiểm tra thiết bị hoặc Chứng thực ứng dụng trên nền tảng Apple. Khi bật Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập tài nguyên Firebase của dự án. Xem Tổng quan về tính năng này.

1. Thiết lập dự án Firebase của bạn

 1. Thêm Firebase vào dự án Unity của bạn nếu bạn chưa làm như vậy.

 2. Đăng ký ứng dụng của bạn để sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với các nhà cung cấp Tính toàn vẹn của Play, Kiểm tra thiết bị hoặc Chứng thực ứng dụng trong phần Cài đặt dự án > Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển Firebase.

  Thông thường, bạn cần phải đăng ký tất cả ứng dụng của dự án vì sau khi bạn bật tính năng thực thi cho sản phẩm Firebase, chỉ những ứng dụng đã đăng ký mới có thể truy cập tài nguyên phụ trợ của sản phẩm.

  Để biết hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký với từng nhà cung cấp, hãy tham khảo tài liệu dành riêng cho Android và iOS.

 3. Tùy chọn : Trong cài đặt đăng ký ứng dụng, hãy đặt thời gian tồn tại (TTL) tùy chỉnh cho mã thông báo Kiểm tra ứng dụng do nhà cung cấp phát hành. Bạn có thể đặt TTL thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 7 ngày. Khi thay đổi giá trị này, hãy lưu ý các cân bằng sau:

  • Bảo mật: TTL ngắn hơn cung cấp bảo mật mạnh hơn, vì nó làm giảm khoảng thời gian trong đó mã thông báo bị rò rỉ hoặc bị chặn có thể bị kẻ tấn công lạm dụng.
  • Hiệu suất: TTL ngắn hơn có nghĩa là ứng dụng của bạn sẽ thực hiện chứng thực thường xuyên hơn. Bởi vì quy trình chứng thực ứng dụng thêm độ trễ cho các yêu cầu mạng mỗi khi nó được thực hiện, nên TTL ngắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng của bạn.
  • Hạn ngạch và chi phí: TTL ngắn hơn và việc chứng thực lại thường xuyên sẽ làm cạn kiệt hạn ngạch của bạn nhanh hơn và đối với các dịch vụ phải trả phí, chi phí có thể cao hơn. Xem Hạn ngạch & giới hạn .

  TTL mặc định là hợp lý cho hầu hết các ứng dụng. Lưu ý rằng thư viện Kiểm tra ứng dụng làm mới mã thông báo với khoảng một nửa thời lượng TTL.

2. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

Bao gồm thư viện Kiểm tra ứng dụng trong nhóm phụ thuộc của bạn, làm theo hướng dẫn thiết lập cho Kiểm tra ứng dụng.

3. Khởi tạo Kiểm tra ứng dụng

Thêm mã khởi tạo sau vào ứng dụng của bạn để ứng dụng chạy trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Firebase nào, kể cả mọi hoạt động tạo Ứng dụng Firebase.

Android

 1. Thêm khai báo sử dụng cho Firebase.AppCheck :

  using Firebase.AppCheck
 2. Khởi tạo thư viện Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp Tính toàn vẹn của Play:

  FirebaseAppCheck.SetAppCheckProviderFactory(
    PlayIntegrityProviderFactory.Instance);
  

iOS+

 1. Thêm khai báo sử dụng cho Firebase.AppCheck :

  using Firebase.AppCheck
 2. Khởi tạo thư viện Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp Kiểm tra thiết bị hoặc Chứng thực ứng dụng:

  FirebaseAppCheck.SetAppCheckProviderFactory(
    DeviceCheckProviderFactory.Instance);
  

Bước tiếp theo

Sau khi thư viện Kiểm tra ứng dụng được cài đặt trong ứng dụng của bạn, hãy bắt đầu phân phối ứng dụng đã cập nhật cho người dùng của bạn.

Ứng dụng khách được cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mọi yêu cầu mà nó đưa ra cho Firebase, nhưng các sản phẩm Firebase sẽ không yêu cầu mã thông báo hợp lệ cho đến khi bạn bật thực thi trong phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển Firebase.

Giám sát số liệu và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi kích hoạt thực thi, bạn nên đảm bảo rằng làm như vậy sẽ không làm gián đoạn người dùng hợp pháp hiện tại của bạn. Mặt khác, nếu bạn thấy việc sử dụng tài nguyên ứng dụng của mình một cách đáng ngờ, bạn có thể muốn kích hoạt thực thi sớm hơn.

Để giúp đưa ra quyết định này, bạn có thể xem chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho các dịch vụ bạn sử dụng:

Bật thực thi Kiểm tra ứng dụng

Khi bạn hiểu cách Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng của mình và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật thực thi Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu sau khi bạn đã đăng ký ứng dụng của mình cho Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng của mình trong môi trường mà Kiểm tra ứng dụng thường không được phân loại là hợp lệ, chẳng hạn như trên máy tính để bàn, trình giả lập trong quá trình phát triển hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI) , bạn có thể tạo bản dựng gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng nhà cung cấp gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì nhà cung cấp chứng thực thực.

Xem Sử dụng Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp gỡ lỗi trong ứng dụng Unity .