ปกป้องทรัพยากรที่ไม่ใช่ Firebase ด้วย App Check ในเว็บแอป

คุณปกป้องทรัพยากรที่ไม่ใช่ Firebase ของแอปได้ เช่น แบ็กเอนด์ที่โฮสต์เองด้วย App Check ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทำทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • แก้ไขไคลเอ็นต์แอปของคุณเพื่อส่งโทเค็น App Check ไปพร้อมกับคำขอแต่ละรายการไปยังแบ็กเอนด์ของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในหน้านี้
 • แก้ไขแบ็กเอนด์ของคุณเพื่อกำหนดให้ใช้โทเค็น App Check ที่ถูกต้องกับทุกคำขอ ตามที่อธิบายไว้ใน Verify App Check tokens จากแบ็กเอนด์ที่กำหนดเอง

ก่อนจะเริ่ม

เพิ่ม App Check ให้กับแอปของคุณ โดยใช้ ผู้ให้บริการ reCAPTCHA v3 , ผู้ให้บริการ reCAPTCHA Enterprise หรือ ผู้ให้บริการที่กำหนดเอง

ส่งโทเค็นตรวจสอบแอปพร้อมคำขอแบ็กเอนด์

ในไคลเอนต์แอปของคุณ ก่อนแต่ละคำขอ รับโทเค็น App Check ที่ยังไม่หมดอายุด้วย appCheck().getToken() ไลบรารี App Check จะรีเฟรชโทเค็นหากจำเป็น

เมื่อคุณมีโทเค็นที่ถูกต้องแล้ว ให้ส่งไปพร้อมกับคำขอไปยังแบ็กเอนด์ของคุณ ข้อมูลเฉพาะของวิธีการทำให้สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณ แต่ อย่าส่งโทเค็น App Check เป็นส่วนหนึ่งของ URL รวมถึงในพารามิเตอร์การค้นหา เนื่องจากจะทำให้เสี่ยงต่อการรั่วไหลและการสกัดกั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งโทเค็นในส่วนหัว HTTP ที่กำหนดเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่แนะนำ

Web version 9

const { initializeAppCheck, getToken } = require('firebase/app-check');

const appCheck = initializeAppCheck(
  app,
  { provider: provider } // ReCaptchaV3Provider or CustomProvider
);

const callApiWithAppCheckExample = async () => {
 let appCheckTokenResponse;
 try {
   appCheckTokenResponse = await getToken(appCheck, /* forceRefresh= */ false);
 } catch (err) {
   // Handle any errors if the token was not retrieved.
   return;
 }

 // Include the App Check token with requests to your server.
 const apiResponse = await fetch('https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint', {
   headers: {
     'X-Firebase-AppCheck': appCheckTokenResponse.token,
   }
 });

 // Handle response from your backend.
};

Web version 8

const callApiWithAppCheckExample = async () => {
 let appCheckTokenResponse;
 try {
   appCheckTokenResponse = await firebase.appCheck().getToken(/* forceRefresh= */ false);
 } catch (err) {
   // Handle any errors if the token was not retrieved.
   return;
 }

 // Include the App Check token with requests to your server.
 const apiResponse = await fetch('https://yourbackend.example.com/yourApiEndpoint', {
   headers: {
     'X-Firebase-AppCheck': appCheckTokenResponse.token,
   }
 });

 // Handle response from your backend.
};