Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Android'de Google Play Oyun Hizmetlerini Kullanarak Kimlik Doğrulama

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Oyuncuların Firebase üzerine kurulu bir Android oyununda oturum açmak için Google Play Oyunlar hizmetlerini kullanabilirsiniz. Google Play Oyunlar hizmetlerinde Firebase ile oturum açmak için, önce oynatıcıda Google Play Oyunlar ile oturum açın ve bunu yaptığınızda bir OAuth 2.0 kimlik doğrulama kodu isteyin. Ardından, Firebase ile kimlik doğrulaması yapmak için kullanabileceğiniz bir Firebase kimlik bilgisi oluşturmak için yetkilendirme kodunu PlayGamesAuthProvider iletin.

Sen başlamadan önce

Android projenizi kurun

 1. Henüz yapmadıysanız, Android projenize Firebase'i ekleyin .

 2. Modülünüzde (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle ), Firebase Authentication Android kitaplığının bağımlılığını ekleyin. Kitaplık sürümü oluşturmayı kontrol etmek için Firebase Android BoM'yi kullanmanızı öneririz.

  Ayrıca, Firebase Authentication'ı ayarlamanın bir parçası olarak, uygulamanıza Google Play hizmetleri SDK'sını eklemeniz gerekir.

  Java

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0')
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-auth'
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0'
  }

  Firebase Android BoM'yi kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıkları ekleyin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0'
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0'
  }

  Kotlin+KTX

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0')
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-auth-ktx'
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0'
  }

  Firebase Android BoM'yi kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıkları ekleyin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0'
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0'
  }

Firebase projenizi kurun

 1. Firebase konsolunun Ayarlar sayfasından oyununuzun SHA-1 parmak izini ayarlayın.

  İmzalama sertifikanızın SHA karmasını gradle signingReport komutuyla alabilirsiniz:

  ./gradlew signingReport

 2. Google Play Oyunlar'ı oturum açma sağlayıcısı olarak etkinleştirin:

  1. Projenizin web sunucusu istemci kimliğini ve istemci sırrını bulun. Web sunucusu istemci kimliği, Firebase projenizi Google Play kimlik doğrulama sunucularına tanımlar.

   Bu değerleri bulmak için:

   1. Firebase projenizi Google API konsolu kimlik bilgileri sayfasında açın.
   2. OAuth 2.0 istemci kimlikleri bölümünde, Web istemcisi (Google Hizmeti tarafından otomatik olarak oluşturulur) ayrıntılar sayfasını açın. Bu sayfa, web sunucusu istemci kimliğinizi ve sırrınızı listeler.
  2. Ardından, Firebase konsolunda Kimlik Doğrulama bölümünü açın.

  3. Oturum açma yöntemi sekmesinde Play Oyunlar oturum açma sağlayıcısını etkinleştirin. API konsolundan aldığınız projenizin web sunucusu istemci kimliğini ve istemci sırrını belirtmeniz gerekecektir.

Play Oyunlar hizmetlerini Firebase uygulama bilgilerinizle yapılandırın

 1. Google Play Konsolunda , Google Play uygulamanızı açın veya bir tane oluşturun.

 2. Büyüme bölümünde, Play Oyunlar hizmetleri > Kurulum ve Yönetim > Yapılandırma'yı tıklayın.

 3. Evet, oyunum zaten Google API'lerini kullanıyor 'u tıklayın, listeden Firebase projenizi seçin ve ardından Kullan 'ı tıklayın.

 4. Play Oyunlar hizmetleri yapılandırma sayfasında, Kimlik Bilgisi Ekle 'yi tıklayın.

  1. Oyun sunucusu türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin web istemci kimliğini seçin. Bunun Play Oyunlar oturum açmayı etkinleştirdiğinizde belirttiğiniz istemci kimliğiyle aynı olduğundan emin olun.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
 5. Yine de Play Oyunlar hizmetleri yapılandırma sayfasında, tekrar Kimlik Bilgisi Ekle'yi tıklayın.

  1. Android türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin Android istemci kimliğini seçin. (Android istemci kimliğinizi görmüyorsanız oyununuzun SHA-1 parmak izini Firebase konsolunda ayarladığınızdan emin olun.)
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
 6. Testçiler sayfasında, oyununuzu Play Store'da yayınlamadan önce oturum açabilmesi gereken tüm kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.

Play Oyunlar oturum açma özelliğini oyununuza entegre edin

Öncelikle Play Oyunlar oturum açma özelliğini uygulamanıza entegre edin. Talimatların tamamı için Android Oyunlarında Oturum Açma konusuna bakın.

Entegrasyonunuzda, GoogleSignInOptions nesnesini oluşturduğunuzda, DEFAULT_GAMES_SIGN_IN yapılandırmasını kullanın ve requestServerAuthCode :

Java

GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
    .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
    .build();

Kotlin+KTX

val gso = GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
    .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
    .build()

Web sunucusu istemci kimliğinizi requestServerAuthCode yöntemine iletmelisiniz. Bu, Firebase konsolunda Play Oyunlar oturum açmayı etkinleştirdiğinizde sağladığınız kimliktir.

Firebase ile kimlik doğrulaması yapın

Uygulamanıza Play Oyunlar oturum açma özelliğini ekledikten sonra, bir oyuncu Play Oyunlar'da başarılı bir şekilde oturum açtığında aldığınız Google hesabı kimlik bilgilerini kullanmak için Firebase'i ayarlamanız gerekir.

 1. İlk olarak, oturum açma etkinliğinizin onCreate yönteminde, FirebaseAuth nesnesinin paylaşılan örneğini alın:

Java

private FirebaseAuth mAuth;
// ...
// Initialize Firebase Auth
mAuth = FirebaseAuth.getInstance();

Kotlin+KTX

private lateinit var auth: FirebaseAuth
// ...
// Initialize Firebase Auth
auth = Firebase.auth
 1. Aktivitenizi başlatırken, oyuncunun zaten Firebase ile oturum açıp açmadığını kontrol edin:

Java

@Override
public void onStart() {
  super.onStart();
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
  updateUI(currentUser);
}

Kotlin+KTX

override fun onStart() {
  super.onStart()
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  val currentUser = auth.currentUser
  updateUI(currentUser)
}
If the player isn't signed in, present the player with your game's
signed-out experience, including the option to sign in.
 1. Bir oyuncu Play Games'te sessizce veya etkileşimli olarak oturum açtıktan sonra, GoogleSignInAccount nesnesinden kimlik doğrulama kodunu alın, bunu bir Firebase kimlik bilgisi ile değiştirin ve Firebase kimlik bilgilerini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulaması yapın:

Java

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private void firebaseAuthWithPlayGames(GoogleSignInAccount acct) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.getId());

  final FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
  AuthCredential credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.getServerAuthCode());
  auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "signInWithCredential:success");
            FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }

          // ...
        }
      });
}

Kotlin+KTX

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private fun firebaseAuthWithPlayGames(acct: GoogleSignInAccount) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.id!!)

  val auth = Firebase.auth
  val credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.serverAuthCode!!)
  auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this) { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithCredential:success")
          val user = auth.currentUser
          updateUI(user)
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.exception)
          Toast.makeText(baseContext, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show()
          updateUI(null)
        }

        // ...
      }
}

signInWithCredential çağrısı başarılı olursa, kullanıcının hesap verilerini almak için getCurrentUser yöntemini kullanabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve Play Oyunlar Kimliğine bağlanır. Bu yeni hesap, Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve projenizdeki her uygulamada bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

Oyununuzda, kullanıcının Firebase FirebaseUser nesnesinden alabilirsiniz:

Java

FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
String playerName = user.getDisplayName();

// The user's Id, unique to the Firebase project.
// Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
// have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
String uid = user.getUid();

Kotlin+KTX

val user = auth.currentUser
user?.let {
  val playerName = user.displayName

  // The user's Id, unique to the Firebase project.
  // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
  // have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = user.uid
}

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanınız ve Bulut Depolama Güvenlik Kurallarınızda, oturum açmış kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve bunu bir kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcının Play Oyunlar oyuncu bilgilerini almak veya Play Oyunlar hizmetlerine erişmek için Google Play Oyunlar SDK'sı tarafından sağlanan API'leri kullanın.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için FirebaseAuth.signOut() arayın:

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()