C++ kullanarak Parola Tabanlı Hesaplar kullanarak Firebase ile kimlik doğrulama

Kullanıcılarınızın e-posta adreslerini ve şifrelerini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulaması yapmasını sağlamak ve uygulamanızın şifre tabanlı hesaplarını yönetmek için Firebase Authentication'ı kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

 1. Firebase'i C++ projenize ekleyin.
 2. Uygulamanızı henüz Firebase projenize bağlamadıysanız bunu Firebase konsolundan yapın.
 3. E-posta/Şifre ile oturum açmayı etkinleştirin:
  1. Firebase konsolunda Auth bölümünü açın.
  2. Oturum açma yöntemi sekmesinde, E-posta/şifre oturum açma yöntemini etkinleştirin ve Kaydet'i tıklayın.

firebase::auth::Auth sınıfına erişme

Auth sınıfı, tüm API çağrılarına yönelik ağ geçididir.
 1. Auth ve Uygulama başlığı dosyalarını ekleyin:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. İlk kullanıma hazırlama kodunuzda bir firebase::App sınıfı oluşturun.
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. firebase::App için firebase::auth::Auth sınıfını edinin. App ile Auth arasında bire bir eşleme var.
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  

Şifre tabanlı hesap oluşturma

Şifreyle yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için uygulamanızın oturum açma kodunda aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Yeni bir kullanıcı, uygulamanızın kayıt formunu kullanarak kaydolduğunda, uygulamanızın gerektirdiği yeni hesap doğrulama adımlarını (ör. yeni hesabın şifresinin doğru yazıldığını ve karmaşıklık gereksinimlerinizi karşıladığını doğrulamak) tamamlayın.
 2. Yeni kullanıcının e-posta adresini ve şifresini Auth::CreateUserWithEmailAndPassword adlı alana ileterek yeni bir hesap oluşturun:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->CreateUserWithEmailAndPassword(email, password);
  
 3. Programınızda düzenli olarak çalışan bir güncelleme döngüsü varsa (örneğin, saniyede 30 veya 60 kez) sonuçları her güncelleme için Auth::CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult ile kontrol edebilirsiniz:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    const firebase::auth::AuthResult auth_result = *result.result();
    printf("Create user succeeded for email %s\n",
        auth_result.user.email().c_str());
   } else {
    printf("Created user failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  Programınız etkinliğe dayalıysa gelecek için bir geri çağırma kaydını tercih edebilirsiniz.

Bir kullanıcının e-posta adresi ve şifresiyle oturum açma

Bir kullanıcının şifreyle oturum açmasını sağlamaya yönelik adımlar, yeni hesap oluşturma adımlarına benzer. Uygulamanızın oturum açma işlevinde aşağıdakileri yapın:

 1. Bir kullanıcı uygulamanızda oturum açtığında kullanıcının e-posta adresini ve şifresini firebase::auth::Auth::SignInWithEmailAndPassword kullanıcısına iletin:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInWithEmailAndPassword(email, password);
  
 2. Programınızda düzenli olarak çalışan bir güncelleme döngüsü varsa (örneğin, saniyede 30 veya 60 kez) sonuçları her güncelleme için Auth::SignInWithEmailAndPasswordLastResult ile kontrol edebilirsiniz:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInWithEmailAndPasswordLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    const firebase::auth::AuthResult auth_result = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for email %s\n",
        auth_result.user.email().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  Programınız etkinliğe dayalıysa gelecek için bir geri çağırma kaydını tercih edebilirsiniz.

Geleceğe yönelik bir geri arama kaydı oluşturun

Bazı programlarda, saniyede 30 veya 60 kez çağrılan Update işlevleri bulunur. Örneğin, birçok oyun bu modeli uygular. Bu programlar, eşzamansız çağrıları yoklamak için LastResult işlevlerini çağırabilir. Ancak, programınız etkinliğe dayalıysa geri çağırma işlevlerini kaydetmeyi tercih edebilirsiniz. Gelecek tamamlandıktan sonra bir geri çağırma işlevi çağrılır.
void OnCreateCallback(const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
           void* user_data) {
 // The callback is called when the Future enters the `complete` state.
 assert(result.status() == firebase::kFutureStatusComplete);

 // Use `user_data` to pass-in program context, if you like.
 MyProgramContext* program_context = static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

 // Important to handle both success and failure situations.
 if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
  firebase::auth::User* user = *result.result();
  printf("Create user succeeded for email %s\n", user->email().c_str());

  // Perform other actions on User, if you like.
  firebase::auth::User::UserProfile profile;
  profile.display_name = program_context->display_name;
  user->UpdateUserProfile(profile);

 } else {
  printf("Created user failed with error '%s'\n", result.error_message());
 }
}

void CreateUser(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // `&my_program_context` is passed verbatim to OnCreateCallback().
 result.OnCompletion(OnCreateCallback, &my_program_context);
}
Geri çağırma işlevi isterseniz bir lambda da olabilir.
void CreateUserUsingLambda(firebase::auth::Auth* auth) {
 // Callbacks work the same for any firebase::Future.
 firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
   auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

 // The lambda has the same signature as the callback function.
 result.OnCompletion(
   [](const firebase::Future<firebase::auth::User*>& result,
     void* user_data) {
    // `user_data` is the same as &my_program_context, below.
    // Note that we can't capture this value in the [] because std::function
    // is not supported by our minimum compiler spec (which is pre C++11).
    MyProgramContext* program_context =
      static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

    // Process create user result...
    (void)program_context;
   },
   &my_program_context);
}

Önerilen: E-posta numaralandırma korumasını etkinleştirin

E-posta adreslerini parametre olarak alan bazı Firebase Authentication yöntemleri, e-posta adresinin kayıtlı olması gerektiğinde (örneğin, bir e-posta adresi ve şifreyle oturum açarken) veya kullanılmaması gerektiğinde (örneğin, bir kullanıcının e-posta adresini değiştirirken) kayıtlı olması halinde belirli hatalara neden olur. Bu yöntem, kullanıcılara belirli telafiler önermek için yararlı olsa da, kullanıcılarınızın kayıtlı e-posta adreslerini bulmak için kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabilir.

Bu riski azaltmak amacıyla Google Cloud gcloud aracını kullanarak projenizde e-posta numaralandırma korumasını etkinleştirmenizi öneririz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde Firebase Authentication'ın hata bildirme davranışının değiştiğini unutmayın: Uygulamanızın daha spesifik hatalara dayanmadığından emin olun.

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcının oturum açtığı kimlik bilgilerine (kullanıcı adı ve şifre, telefon numarası veya kimlik doğrulama sağlayıcı bilgisi) bağlanır. Bu yeni hesap Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve kullanıcının nasıl oturum açtığından bağımsız olarak projenizdeki her uygulamada kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

 • Uygulamalarınızda kullanıcının temel profil bilgilerini firebase::auth::User nesnesinden alabilirsiniz:

  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   std::string name = user.display_name();
   std::string email = user.email();
   std::string photo_url = user.photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user.uid();
  }
  
 • Firebase Realtime Database ve Cloud Storage Güvenlik Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların, birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için SignOut() numaralı telefonu arayın:

auth->SignOut();