Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Uwierzytelnianie w Firebase przy użyciu niestandardowego systemu uwierzytelniania

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Uwierzytelnianie Firebase możesz zintegrować z niestandardowym systemem uwierzytelniania, modyfikując serwer uwierzytelniania tak, aby po pomyślnym zalogowaniu użytkownika generował niestandardowe podpisane tokeny. Twoja aplikacja otrzymuje ten token i używa go do uwierzytelniania w Firebase.

Zanim zaczniesz

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj czynności opisane w przewodniku Wprowadzenie.
 2. Zainstaluj i skonfiguruj pakiet Firebase Admin SDK . Pamiętaj, aby zainicjować pakiet SDK przy użyciu prawidłowych danych logowania do projektu Firebase.

Uwierzytelnij się w Firebase

 1. Gdy użytkownicy logują się do Twojej aplikacji, wyślij ich dane logowania (na przykład nazwę użytkownika i hasło) na serwer uwierzytelniania. Twój serwer sprawdza poświadczenia i, jeśli są prawidłowe, tworzy niestandardowy token Firebase i odsyła go z powrotem do Twojej aplikacji.

 2. Po otrzymaniu niestandardowego tokenu z serwera uwierzytelniania przekaż go do signInWithCustomToken() , aby zalogować się do użytkownika:

  try {
    final userCredential =
      await FirebaseAuth.instance.signInWithCustomToken(token);
    print("Sign-in successful.");
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
    switch (e.code) {
      case "invalid-custom-token":
        print("The supplied token is not a Firebase custom auth token.");
        break;
      case "custom-token-mismatch":
        print("The supplied token is for a different Firebase project.");
        break;
      default:
        print("Unkown error.");
    }
  }
  

Następne kroki

Gdy użytkownik utworzy nowe konto, jest ono przechowywane jako część projektu Firebase i może służyć do identyfikowania użytkownika w każdej aplikacji w projekcie, niezależnie od użytej metody logowania.

W swoich aplikacjach możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu User . Zobacz Zarządzanie użytkownikami .

W regułach bezpieczeństwa bazy danych czasu rzeczywistego i usługi Cloud Storage Firebase możesz uzyskać unikalny identyfikator zalogowanego użytkownika ze zmiennej auth i używać go do kontrolowania, do jakich danych użytkownik może uzyskać dostęp.

Możesz zezwolić użytkownikom na logowanie się do Twojej aplikacji przy użyciu wielu dostawców uwierzytelniania, łącząc poświadczenia dostawcy uwierzytelniania ) z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj signOut() :

await FirebaseAuth.instance.signOut();