ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยไม่เปิดเผยตัวตนบนแพลตฟอร์ม Apple

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อสร้างและใช้บัญชีชั่วคราวที่ไม่ระบุชื่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนชั่วคราวเหล่านี้สามารถใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานแอปของคุณทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎความปลอดภัย หากผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อตัดสินใจสมัครใช้งานแอปของคุณ คุณสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้กับบัญชีที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองต่อไปได้ในเซสชันต่อๆ ไป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการการพึ่งพา Firebase

  1. ใน Xcode เมื่อโปรเจ็กต์แอปของคุณเปิดอยู่ ให้ไปที่ File > Add Package
  2. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล SDK แพลตฟอร์ม Firebase Apple:
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. เลือกไลบรารี Firebase Authentication
  5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ไปยังส่วน Other Linker Flags ของการตั้งค่า build ของเป้าหมายของคุณ
  6. เมื่อเสร็จแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ไขและดาวน์โหลดการอ้างอิงของคุณโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง
 2. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจาก คอนโซล Firebase
 3. เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ:
  1. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดส่วน การตรวจสอบสิทธิ์
  2. ในหน้า วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ ให้เปิดใช้งานวิธีการลงชื่อเข้า ใช้แบบไม่ระบุชื่อ
  3. ไม่บังคับ : หากคุณได้อัปเกรดโปรเจ็กต์เป็น Firebase Authentication ด้วย Identity Platform คุณสามารถเปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ บัญชีที่ไม่ระบุชื่อที่มีอายุเกิน 30 วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้งานการล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อจะไม่นับรวมในการจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงินอีกต่อไป ดู การล้างข้อมูลอัตโนมัติ

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยไม่ระบุชื่อ

เมื่อผู้ใช้ที่ออกจากระบบใช้ฟีเจอร์ของแอปที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase ให้ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยไม่ระบุชื่อโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate ของคุณ รวมถึง โมดูล Firebase อื่นๆ ที่แอปของคุณมอบหมายใช้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ Cloud Firestore และการตรวจสอบสิทธิ์ ให้ทำดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  สวิฟท์

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  วัตถุประสงค์-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่ใช้ร่วมกันของ FirebaseApp ใน application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของผู้รับมอบสิทธิ์แอปของคุณ:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  สวิฟท์

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  วัตถุประสงค์-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากคุณใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างผู้แทนแอปพลิเคชันและแนบไปกับโครงสร้าง App ของคุณผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้งานการสลับตัวแทนของแอปด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คำแนะนำ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. เรียก signInAnonymouslyWithCompletion: วิธีการ:

  สวิฟท์

  Auth.auth().signInAnonymously { authResult, error in
   // ...
  }
  

  วัตถุประสงค์-C

  [[FIRAuth auth] signInAnonymouslyWithCompletion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                           NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  
 5. หากเมธอด signInAnonymouslyWithCompletion: เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถรับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อได้จากออบเจ็กต์ FIRAuthDataResult :

  สวิฟท์

  guard let user = authResult?.user else { return }
  let isAnonymous = user.isAnonymous // true
  let uid = user.uid
  

  วัตถุประสงค์-C

  FIRUser *user = authResult.user;
  BOOL isAnonymous = user.anonymous; // YES
  NSString *uid = user.uid;
  

แปลงบัญชีที่ไม่ระบุชื่อเป็นบัญชีถาวร

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณ คุณอาจต้องการอนุญาตให้พวกเขาทำงานต่อด้วยบัญชีใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทำให้สินค้าที่ผู้ใช้เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้งก่อนที่จะลงชื่อสมัครใช้พร้อมใช้งานในบัญชีใหม่ ตะกร้าสินค้าของบัญชี โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อสมัครใช้ ให้ทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ให้เสร็จสิ้น จนถึงแต่ไม่รวมการเรียกหนึ่งในเมธอด FIRAuth.signInWith ตัวอย่างเช่น รับโทเค็น Google ID ของผู้ใช้, โทเค็นการเข้าถึง Facebook หรือที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 2. รับ FIRAuthCredential สำหรับผู้ให้บริการการตรวจสอบความถูกต้องรายใหม่:

  ลงชื่อเข้าใช้ Google
  สวิฟท์
  guard
   let authentication = user?.authentication,
   let idToken = authentication.idToken
  else {
   return
  }
  
  let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                          accessToken: authentication.accessToken)
  
  วัตถุประสงค์-C
  FIRAuthCredential *credential =
  [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                   accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
  
  เข้าสู่ระบบเฟสบุ๊ค
  สวิฟท์
  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  
  วัตถุประสงค์-C
  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  
  ลงชื่อเข้าใช้อีเมล-รหัสผ่าน
  สวิฟท์
  let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail: email, password: password)
  
  วัตถุประสงค์-C
  FIRAuthCredential *credential =
    [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email
                         password:password];
  
 3. ส่งผ่านออบเจ็กต์ FIRAuthCredential ไปยังเมธอด linkWithCredential:completion: ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้:

  สวิฟท์
    user.link(with: credential) { authResult, error in
   // ...
  }
  }
  
  วัตถุประสงค์-C
    [[FIRAuth auth].currentUser linkWithCredential:credential
    completion:^(FIRAuthDataResult *result, NSError *_Nullable error) {
   // ...
  }];
  

หากการเรียก linkWithCredential:completion: สำเร็จ บัญชีใหม่ของผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูล Firebase ของบัญชีที่ไม่ระบุชื่อได้

ทำความสะอาดอัตโนมัติ

หากคุณอัปเกรดโปรเจ็กต์เป็น Firebase Authentication ด้วย Identity Platform แล้ว คุณจะเปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติในคอนโซล Firebase ได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณอนุญาตให้ Firebase ลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนที่มีอายุมากกว่า 30 วันโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้งานการล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนจะไม่นับรวมในการจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงิน

 • บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนใดๆ ที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานการล้างข้อมูลอัตโนมัติอาจถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้หลังจากการสร้าง 30 วัน
 • บัญชีที่ไม่ระบุชื่อที่มีอยู่จะมีสิทธิ์ในการลบอัตโนมัติ 30 วันหลังจากเปิดใช้งานการล้างข้อมูลอัตโนมัติ
 • หากคุณปิดการล้างข้อมูลอัตโนมัติ บัญชีที่ไม่ระบุชื่อใดๆ ที่ถูกกำหนดเวลาให้ลบจะยังคงถูกกำหนดเวลาให้ลบต่อไป
 • หากคุณ "อัปเกรด" บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนโดยเชื่อมโยงกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ใดๆ บัญชีนั้นจะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการดูจำนวนผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ และคุณได้อัปเกรดโปรเจ็กต์ของคุณเป็น Firebase Authentication ด้วย Identity Platform แล้ว คุณสามารถกรองตาม is_anon ใน Cloud Logging

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อผู้ใช้สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase แล้ว คุณจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล Firebase ของคุณได้โดยใช้ กฎ Firebase