เพิ่มการลงชื่อเข้าใช้แอป iOS ได้ง่ายๆ ด้วย Firebase UI

FirebaseUI คือไลบรารีที่สร้างต่อยอดมาจาก SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ที่ให้โฟลว์ UI แบบดรอปอินสำหรับใช้ในแอป โดย FirebaseUI มีประโยชน์ดังนี้

 • ผู้ให้บริการหลายราย: ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้อีเมล/รหัสผ่าน, ลิงก์อีเมล, การตรวจสอบสิทธิ์ทางโทรศัพท์, Google Sign-In, การเข้าสู่ระบบ Facebook และการเข้าสู่ระบบ Twitter
 • การจัดการบัญชี: ขั้นตอนในการจัดการงานด้านการจัดการบัญชี เช่น การสร้างบัญชีและการรีเซ็ตรหัสผ่าน
 • การลิงก์บัญชีแบบไม่ระบุชื่อ: ขั้นตอนในการลิงก์บัญชีที่ไม่ระบุชื่อกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวโดยอัตโนมัติ
 • ปรับแต่งได้: ปรับแต่งรูปลักษณ์ของ FirebaseUI ให้ตรงกับแอป นอกจากนี้ เนื่องจาก FirebaseUI เป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงแยกโปรเจ็กต์และปรับแต่ง ได้ตามความต้องการ

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Apple

 2. เพิ่ม FirebaseUI ไปยัง Podfile:

  pod 'FirebaseUI'
  

  โดยคุณสามารถเพิ่มเฉพาะคอมโพเนนต์การตรวจสอบสิทธิ์และผู้ให้บริการที่ต้องการใช้ ดังนี้

  pod 'FirebaseUI/Auth'
  
  pod 'FirebaseUI/Google'
  pod 'FirebaseUI/Facebook'
  pod 'FirebaseUI/OAuth' # Used for Sign in with Apple, Twitter, etc
  pod 'FirebaseUI/Phone'
  
 3. หากยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจากคอนโซล Firebase

ตั้งค่าวิธีการลงชื่อเข้าใช้

คุณต้องเปิดใช้และกำหนดค่าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการรองรับก่อนจึงจะใช้ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ได้

อีเมลและรหัสผ่าน

ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์และเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์อีเมลและรหัสผ่าน

 1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ ในแท็บวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดใช้ผู้ให้บริการอีเมล/รหัสผ่าน โปรดทราบว่าคุณต้องเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลหรือรหัสผ่านเพื่อใช้การลงชื่อเข้าใช้ลิงก์อีเมล

 2. ในส่วนเดียวกันนี้ ให้เปิดใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ลิงก์อีเมล (ลงชื่อเข้าใช้แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน) แล้วคลิกบันทึก

 3. คุณเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ลิงก์อีเมลได้โดยเริ่มต้นอินสแตนซ์ FUIEmailAuth ด้วย FIREmailLinkAuthSignInMethod นอกจากนี้ คุณจะต้องระบุออบเจ็กต์ FIRActionCodeSettings ที่ถูกต้องโดยตั้งค่า handleCodeInApp เป็น "จริง"

Swift

var actionCodeSettings = ActionCodeSettings()
actionCodeSettings.url = URL(string: "https://example.appspot.com")
actionCodeSettings.handleCodeInApp = true
actionCodeSettings.setAndroidPackageName("com.firebase.example", installIfNotAvailable: false, minimumVersion: "12")

let provider = FUIEmailAuth(authUI: FUIAuth.defaultAuthUI()!,
              signInMethod: FIREmailLinkAuthSignInMethod,
              forceSameDevice: false,
              allowNewEmailAccounts: true,
              actionCodeSetting: actionCodeSettings)

Objective-C

FIRActionCodeSettings *actionCodeSettings = [[FIRActionCodeSettings alloc] init];
actionCodeSettings.URL = [NSURL URLWithString:@"https://example.appspot.com"];
actionCodeSettings.handleCodeInApp = YES;
[actionCodeSettings setAndroidPackageName:@"com.firebase.example"
          installIfNotAvailable:NO
              minimumVersion:@"12"];

id<FUIAuthProvider> provider = [[FUIEmailAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]
                            signInMethod:FIREmailLinkAuthSignInMethod
                          forceSameDevice:NO
                       allowNewEmailAccounts:YES
                         actionCodeSetting:actionCodeSettings];
 1. นอกจากนี้ คุณจะต้องเพิ่ม URL ที่คุณส่งไปยัง Iniatializer ไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษด้วย ซึ่งทำได้ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ ในแท็บวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เพิ่ม URL ในส่วนโดเมนที่ได้รับอนุญาต

 2. เมื่อพบ Deep Link แล้ว คุณจะต้องส่ง Deep Link ไปยัง UI การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้จัดการได้

Swift

FUIAuth.defaultAuthUI()!.handleOpen(url, sourceApplication: sourceApplication)

Objective-C

[[FUIAuth defaultAuthUI] handleOpenURL:url sourceApplication:sourceApplication];
 1. การลงชื่อเข้าใช้ลิงก์ทางอีเมลใน FirebaseUI-iOS ใช้ได้กับ FirebaseUI-Android และ FirebaseUI-web ซึ่งผู้ใช้ 1 รายที่เริ่มต้นขั้นตอนจาก FirebaseUI-Android จะเปิดลิงก์ได้ และลงชื่อเข้าใช้ด้วย FirebaseUI-web ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

Apple

 1. ทำตามส่วนก่อนเริ่มต้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลของ Apple ในคู่มือลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ของ Firebase

 2. เพิ่มความสามารถของฟีเจอร์ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ลงในไฟล์การให้สิทธิ์

 3. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการ OAuth ที่กำหนดค่าสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple โดยทำดังนี้

  Swift

  provider = FUIOAuth.appleAuthProvider()
  

  Objective-C

  FUIOAuth *provider = [FUIOAuth appleAuthProvider];
  

Google

 1. ตั้งค่า Google Sign-In โดยใช้บทแนะนำนี้

Facebook

 1. ตั้งค่า SDK การเข้าสู่ระบบของ Facebook โดยติดตาม หน้าเริ่มต้นใช้งานของ Facebook

 2. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วเปิดใช้ Facebook หากต้องการเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ Facebook คุณต้องระบุ App ID และ App Secret ของ Facebook ด้วย ซึ่งดูได้ใน Developers Console ของ Facebook

 3. เปิดใช้การแชร์คีย์เชนในโปรเจ็กต์ Xcode จากหน้าจอการตั้งค่าโปรเจ็กต์ > ความสามารถ

 4. เพิ่ม fbFACEBOOK_APP_ID เป็นรูปแบบ URL ในโปรเจ็กต์ Xcode

 5. เพิ่มรหัสแอป Facebook และชื่อที่แสดงลงในไฟล์ Info.plist

  คีย์ ค่า
  รหัสแอป Facebook FACEBOOK_APP_ID (เช่น 1234567890)
  ชื่อที่แสดงของ Facebook ชื่อแอปของคุณ
 6. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการ Facebook ดังนี้

  Swift

  provider = FUIFacebookAuth(authUI: FUIAuth.defaultAuthUI())
  

  Objective-C

  FUIFacebookAuth *provider = [[FUIFacebookAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]];
  

 7. หากต้องการใช้การเข้าสู่ระบบ Facebook Limited ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ useLimitedLogin ในอินสแตนซ์ FUIFacebookAuth

  Swift

  provider.useLimitedLogin = true
  

  Objective-C

  provider.useLimitedLogin = YES;
  

Twitter

 1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วเปิดใช้ Twitter หากต้องการเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ Twitter คุณต้องระบุรหัสและข้อมูลลับของผู้ใช้ API ของ Twitter ซึ่งคุณสามารถดูได้ในคอนโซลการจัดการแอปพลิเคชัน Twitter

 2. เริ่มต้นอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการ OAuth ที่กำหนดค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบ Twitter ดังนี้

  Swift

  provider = FUIOAuth.twitterAuthProvider()
  

  Objective-C

  FUIOAuth *provider = [FUIOAuth twitterAuthProvider];
  

หมายเลขโทรศัพท์

 1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

 2. Firebase ต้องยืนยันได้ว่าคำขอลงชื่อเข้าใช้หมายเลขโทรศัพท์มาจากแอปของคุณ ซึ่งทำได้ด้วยการแจ้งเตือน APN โปรดดูรายละเอียดที่ เปิดใช้การยืนยันแอป

  หากต้องการเปิดใช้การแจ้งเตือน APN เพื่อใช้กับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ให้ทำดังนี้

  1. ใน Xcode ให้เปิดใช้ข้อความ Push สำหรับโปรเจ็กต์

  2. อัปโหลดคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APN ไปยัง Firebase หากยังไม่มีคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ APNs โปรดสร้างคีย์ในศูนย์สมาชิกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple

   1. ภายในโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase ให้เลือก ไอคอนรูปเฟือง เลือก การตั้งค่าโปรเจ็กต์ แล้วเลือกแท็บ Cloud Messaging

   2. ในคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ AAP ในส่วนการกำหนดค่าแอป iOS ให้คลิกปุ่มอัปโหลด

   3. เรียกดูตำแหน่งที่คุณบันทึกคีย์ไว้ จากนั้นเลือกคีย์แล้วคลิกเปิด เพิ่มรหัสคีย์สำหรับคีย์ (มีอยู่ใน Apple Developer Member Center) แล้วคลิก อัปโหลด

   หากมีใบรับรอง APNs อยู่แล้ว คุณสามารถอัปโหลดใบรับรองดังกล่าวแทน

 3. เมื่อรับการแจ้งเตือน APN ในอุปกรณ์ไม่ได้ Firebase จะใช้ reCAPTCHA เพื่อยืนยันคำขอ

  หากต้องการเปิดใช้การยืนยัน reCAPTCHA ให้ทำดังนี้ใน Xcode

  1. เปิดการกำหนดค่าโปรเจ็กต์: ดับเบิลคลิกชื่อโปรเจ็กต์ในมุมมองแบบต้นไม้ด้านซ้าย เลือกแอปของคุณจากส่วนเป้าหมาย จากนั้นเลือกแท็บข้อมูล แล้วขยายส่วนประเภท URL
  2. คลิกปุ่ม + แล้วเพิ่มรหัสแอปที่เข้ารหัสเป็นรูปแบบ URL คุณดูรหัสแอปที่เข้ารหัสได้ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปของคอนโซล Firebase ในส่วนสําหรับแอป iOS โดยปล่อยช่องอื่นๆ ว่างไว้

   เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว การกำหนดค่าควรมีลักษณะคล้ายกับรายการต่อไปนี้ (แต่มีค่าเฉพาะแอปพลิเคชัน)

   ภาพหน้าจอของอินเทอร์เฟซการตั้งค่ารูปแบบ URL ที่กําหนดเองของ Xcode
 4. ไม่บังคับ: Firebase จะใช้เมธอด Swirl เพื่อรับโทเค็น APN ของแอปโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการข้อความ Push แบบปิดเสียงที่ Firebase ส่งไปยังแอปของคุณ และเพื่อสกัดกั้นการเปลี่ยนเส้นทางรูปแบบที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติจากหน้าการยืนยัน reCAPTCHA ในระหว่างการยืนยัน

  หากคุณไม่ต้องการใช้ Swizzling โปรดดูภาคผนวก: การใช้การลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์โดยไม่ใช้การผสานรวมในเอกสารการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase SDK

ลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการเริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ FirebaseUI ก่อนอื่นให้เริ่มต้น FirebaseUI โดยทำดังนี้

Swift

import FirebaseAuthUI

/* ... */

FirebaseApp.configure()
let authUI = FUIAuth.defaultAuthUI()
// You need to adopt a FUIAuthDelegate protocol to receive callback
authUI.delegate = self

Objective-C

@import FirebaseAuthUI;

...

[FIRApp configure];
FUIAuth *authUI = [FUIAuth defaultAuthUI];
// You need to adopt a FUIAuthDelegate protocol to receive callback
authUI.delegate = self;

จากนั้นกำหนดค่า FirebaseUI เพื่อใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณต้องการรองรับ ดังนี้

Swift

import FirebaseAuthUI
import FirebaseFacebookAuthUI
import FirebaseGoogleAuthUI
import FirebaseOAuthUI
import FirebasePhoneAuthUI

let providers: [FUIAuthProvider] = [
 FUIGoogleAuth(),
 FUIFacebookAuth(),
 FUITwitterAuth(),
 FUIPhoneAuth(authUI:FUIAuth.defaultAuthUI()),
]
self.authUI.providers = providers

Objective-C

@import FirebaseAuthUI;
@import FirebaseFacebookAuthUI;
@import FirebaseGoogleAuthUI;
@import FirebaseOAuthUI;
@import FirebasePhoneAuthUI;

...

NSArray<id<FUIAuthProvider>> *providers = @[
 [[FUIGoogleAuth alloc] init],
 [[FUIFacebookAuth alloc] init],
 [[FUITwitterAuth alloc] init],
 [[FUIPhoneAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]]
];
_authUI.providers = providers;

ถ้าคุณเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ Google หรือ Facebook ให้ใช้เครื่องจัดการสำหรับผลลัพธ์ของขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ Google และ Facebook ดังนี้

Swift

func application(_ app: UIApplication, open url: URL,
  options: [UIApplicationOpenURLOptionsKey : Any]) -> Bool {
 let sourceApplication = options[UIApplicationOpenURLOptionsKey.sourceApplication] as! String?
 if FUIAuth.defaultAuthUI()?.handleOpen(url, sourceApplication: sourceApplication) ?? false {
  return true
 }
 // other URL handling goes here.
 return false
}

Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary *)options {
 NSString *sourceApplication = options[UIApplicationOpenURLOptionsSourceApplicationKey];
 return [[FUIAuth defaultAuthUI] handleOpenURL:url sourceApplication:sourceApplication];
}

ขั้นตอนสุดท้าย รับอินสแตนซ์ของ AuthViewController จาก FUIAuth จากนั้น คุณจะ นำเสนอเป็นตัวควบคุมมุมมองแรกของแอปหรือนำเสนอจาก ตัวควบคุมมุมมองอื่นในแอปก็ได้

Swift

หากต้องการได้รับตัวเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้ทำดังนี้

let authViewController = authUI.authViewController()

หากคุณใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น คุณสามารถแสดงมุมมองการลงชื่อเข้าใช้ของหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงแทนได้ดังนี้

let phoneProvider = FUIAuth.defaultAuthUI().providers.first as! FUIPhoneAuth
phoneProvider.signIn(withPresenting: currentlyVisibleController, phoneNumber: nil)

Objective-C

หากต้องการได้รับตัวเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้ทำดังนี้

UINavigationController *authViewController = [authUI authViewController];

หากคุณใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น คุณสามารถแสดงมุมมองการลงชื่อเข้าใช้ของหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงแทนได้ดังนี้

FUIPhoneAuth *phoneProvider = [FUIAuth defaultAuthUI].providers.firstObject;
[phoneProvider signInWithPresentingViewController:currentlyVisibleController phoneNumber:nil];

หลังจากที่คุณแสดงมุมมองการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ ผลลัพธ์จะส่งกลับไปยังผู้ได้รับมอบสิทธิ์การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase UI ในเมธอด didSignInWithUser:error::

Swift

func authUI(_ authUI: FUIAuth, didSignInWith user: FIRUser?, error: Error?) {
 // handle user and error as necessary
}

Objective-C

  - (void)authUI:(FUIAuth *)authUI
didSignInWithUser:(nullable FIRUser *)user
      error:(nullable NSError *)error {
 // Implement this method to handle signed in user or error if any.
}

ออกจากระบบ

Firebase UI มอบวิธีที่สะดวกในการออกจากระบบการตรวจสอบสิทธิ์ของ Firebase รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางโซเชียลทั้งหมด ดังนี้

Swift

authUI.signOut()

Objective-C

[authUI signOut];

การปรับแต่ง

คุณปรับแต่งหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการแยกประเภทตัวควบคุมมุมมองของ FirebaseUI และระบุในเมธอดการมอบสิทธิ์ของ FUIAuth ดังนี้

Swift

func authPickerViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth) -> FUIAuthPickerViewController {
 return FUICustomAuthPickerViewController(nibName: "FUICustomAuthPickerViewController",
                      bundle: Bundle.main,
                      authUI: authUI)
}

func emailEntryViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth) -> FUIEmailEntryViewController {
 return FUICustomEmailEntryViewController(nibName: "FUICustomEmailEntryViewController",
                      bundle: Bundle.main,
                      authUI: authUI)
}

func passwordRecoveryViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordRecoveryViewController {
 return FUICustomPasswordRecoveryViewController(nibName: "FUICustomPasswordRecoveryViewController",
                         bundle: Bundle.main,
                         authUI: authUI,
                         email: email)
}

func passwordSignInViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordSignInViewController {
 return FUICustomPasswordSignInViewController(nibName: "FUICustomPasswordSignInViewController",
                        bundle: Bundle.main,
                        authUI: authUI,
                        email: email)
}

func passwordSignUpViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordSignUpViewController {
 return FUICustomPasswordSignUpViewController(nibName: "FUICustomPasswordSignUpViewController",
                        bundle: Bundle.main,
                        authUI: authUI,
                        email: email)
}

func passwordVerificationViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String, newCredential: AuthCredential) -> FUIPasswordVerificationViewController {
 return FUICustomPasswordVerificationViewController(nibName: "FUICustomPasswordVerificationViewController",
                           bundle: Bundle.main,
                           authUI: authUI,
                           email: email,
                           newCredential: newCredential)
}

Objective-C

- (FUIAuthPickerViewController *)authPickerViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI {
 return [[FUICustomAuthPickerViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomAuthPickerViewController"
                               bundle:[NSBundle mainBundle]
                               authUI:authUI];
}

- (FUIEmailEntryViewController *)emailEntryViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI {
 return [[FUICustomEmailEntryViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomEmailEntryViewController"
                               bundle:[NSBundle mainBundle]
                               authUI:authUI];

}

- (FUIPasswordSignInViewController *)passwordSignInViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                   email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordSignInViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordSignInViewController"
                                 bundle:[NSBundle mainBundle]
                                 authUI:authUI
                                 email:email];

}

- (FUIPasswordSignUpViewController *)passwordSignUpViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                   email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordSignUpViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordSignUpViewController"
                                 bundle:[NSBundle mainBundle]
                                 authUI:authUI
                                 email:email];

}

- (FUIPasswordRecoveryViewController *)passwordRecoveryViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                     email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordRecoveryViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordRecoveryViewController"
                                  bundle:[NSBundle mainBundle]
                                  authUI:authUI
                                  email:email];

}

- (FUIPasswordVerificationViewController *)passwordVerificationViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                         email:(NSString *)email
                                     newCredential:(FIRAuthCredential *)newCredential {
 return [[FUICustomPasswordVerificationViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordVerificationViewController"
                                    bundle:[NSBundle mainBundle]
                                    authUI:authUI
                                    email:email
                                newCredential:newCredential];
}

คุณปรับแต่ง URL ไปยังข้อกำหนดในการให้บริการของแอปได้ ซึ่งจะลิงก์อยู่ในหน้าจอการสร้างบัญชี

Swift

let kFirebaseTermsOfService = URL(string: "https://example.com/terms")!
authUI.tosurl = kFirebaseTermsOfService

Objective-C

authUI.TOSURL = [NSURL URLWithString:@"https://example.com/terms"];

สุดท้าย คุณสามารถปรับแต่งข้อความและข้อความแจ้งที่แสดงต่อผู้ใช้ได้ด้วยการระบุกลุ่มที่กำหนดเอง ดังนี้

Swift

authUI.customStringsBundle = NSBundle.mainBundle() // Or any custom bundle.

Objective-C

authUI.customStringsBundle = [NSBundle mainBundle]; // Or any custom bundle.

ขั้นตอนถัดไป

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และปรับแต่ง FirebaseUI ได้ที่ไฟล์ README บน GitHub
 • หากพบปัญหาใน FirebaseUI และต้องการรายงาน ให้ใช้เครื่องมือติดตามปัญหา GitHub