Firebase'de Kullanıcıları Yönetin

Kullanıcı oluşturma

Firebase projenizde createUser yöntemini çağırarak veya Google ile Oturum Açma ya da Facebook Girişi gibi bir birleşik kimlik sağlayıcı kullanarak bir kullanıcının ilk kez oturum açmasını sağlayarak yeni bir kullanıcı oluşturursunuz.

Kullanıcılar sayfasındaki Firebase konsolunun Kimlik Doğrulama bölümünden de şifreyle kimliği doğrulanmış yeni kullanıcılar oluşturabilirsiniz.

Oturum açmış durumdaki kullanıcıyı getir

Geçerli kullanıcıyı edinmenin önerilen yolu, Auth nesnesinde bir işleyici ayarlamaktır:

Swift

handle = Auth.auth().addStateDidChangeListener { auth, user in
 // ...
}

Objective-C

self.handle = [[FIRAuth auth]
  addAuthStateDidChangeListener:^(FIRAuth *_Nonnull auth, FIRUser *_Nullable user) {
   // ...
  }];

Bir işleyici kullanarak, geçerli kullanıcıyı aldığınızda Auth nesnesinin başlatma gibi bir ara durumda kalmamasını sağlarsınız.

currentUser özelliğini kullanarak, geçerli olarak oturum açmış kullanıcıyı da alabilirsiniz. Kullanıcı oturum açmamışsa currentUser değeri boştur:

Swift

if Auth.auth().currentUser != nil {
 // User is signed in.
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
 // ...
}

Objective-C

if ([FIRAuth auth].currentUser) {
 // User is signed in.
 // ...
} else {
 // No user is signed in.
 // ...
}

Kullanıcının profilini alma

Kullanıcının profil bilgilerini almak için bir FIRUser örneğinin özelliklerini kullanın. Örnek:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser
if let user = user {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 let uid = user.uid
 let email = user.email
 let photoURL = user.photoURL
 var multiFactorString = "MultiFactor: "
 for info in user.multiFactor.enrolledFactors {
  multiFactorString += info.displayName ?? "[DispayName]"
  multiFactorString += " "
 }
 // ...
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;
if (user) {
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use getTokenWithCompletion:completion: instead.
 NSString *email = user.email;
 NSString *uid = user.uid;
 NSMutableString *multiFactorString = [NSMutableString stringWithFormat:@"MultiFactor: "];
 for (FIRMultiFactorInfo *info in user.multiFactor.enrolledFactors) {
  [multiFactorString appendString:info.displayName];
  [multiFactorString appendString:@" "];
 }
 NSURL *photoURL = user.photoURL;
 // ...
}

Kullanıcının sağlayıcıya özel profil bilgilerini alma

Bir kullanıcıya bağlı oturum açma sağlayıcılarından alınan profil bilgilerini almak için providerData özelliğini kullanın. Örnek:

Swift

let userInfo = Auth.auth().currentUser?.providerData[indexPath.row]
cell?.textLabel?.text = userInfo?.providerID
// Provider-specific UID
cell?.detailTextLabel?.text = userInfo?.uid

Objective-C

id<FIRUserInfo> userInfo = [FIRAuth auth].currentUser.providerData[indexPath.row];
cell.textLabel.text = [userInfo providerID];
// Provider-specific UID
cell.detailTextLabel.text = [userInfo uid];

Kullanıcı profilini güncelleme

UserProfileChangeRequest sınıfıyla bir kullanıcının temel profil bilgilerini (kullanıcının görünen adı ve profil fotoğrafı URL'si) güncelleyebilirsiniz. Örneğin:

Swift

let changeRequest = Auth.auth().currentUser?.createProfileChangeRequest()
changeRequest?.displayName = displayName
changeRequest?.commitChanges { error in
 // ...
}

Objective-C

FIRUserProfileChangeRequest *changeRequest = [[FIRAuth auth].currentUser profileChangeRequest];
changeRequest.displayName = userInput;
[changeRequest commitChangesWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Kullanıcının e-posta adresini ayarlama

Kullanıcının e-posta adresini updateEmail yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Örnek:

Swift

Auth.auth().currentUser?.updateEmail(to: email) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser updateEmail:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Bir kullanıcıya doğrulama e-postası gönderme

Kullanıcılara sendEmailVerificationWithCompletion: yöntemini kullanarak adres doğrulama e-postası gönderebilirsiniz. Örnek:

Swift

Auth.auth().currentUser?.sendEmailVerification { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser sendEmailVerificationWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Firebase konsolunun Kimlik Doğrulama bölümünde kullanılan e-posta şablonunu E-posta Şablonları sayfasından özelleştirebilirsiniz. Firebase Yardım Merkezi'nde E-posta Şablonları'na göz atın.

Doğrulama e-postası gönderirken uygulamaya geri yönlendirmek için durumu devam URL'si ile iletmek de mümkündür.

Ayrıca, e-postayı göndermeden önce Auth örneğindeki dil kodunu güncelleyerek doğrulama e-postasını yerelleştirebilirsiniz. Örnek:

Swift

Auth.auth().languageCode = "fr"
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// Auth.auth().useAppLanguage()

Objective-C

[FIRAuth auth].languageCode = @"fr";
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// [[FIRAuth auth] useAppLanguage];

Kullanıcı şifresi ayarlayın

Kullanıcı şifresini updatePassword yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Örneğin:

Swift

Auth.auth().currentUser?.updatePassword(to: password) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser updatePassword:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Şifre sıfırlama e-postası gönderin

sendPasswordReset yöntemini kullanarak bir kullanıcıya şifre sıfırlama e-postası gönderebilirsiniz. Örnek:

Swift

Auth.auth().sendPasswordReset(withEmail: email) { error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth] sendPasswordResetWithEmail:userInput completion:^(NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];

Firebase konsolunun Kimlik Doğrulama bölümünde kullanılan e-posta şablonunu E-posta Şablonları sayfasından özelleştirebilirsiniz. Firebase Yardım Merkezi'nde E-posta Şablonları'na göz atın.

Şifre sıfırlama e-postası gönderilirken durumu tekrar uygulamaya yönlendirmek için devam URL'si aracılığıyla durum bilgisini iletmek de mümkündür.

Ayrıca, e-postayı göndermeden önce Auth örneğindeki dil kodunu güncelleyerek şifre sıfırlama e-postasını yerelleştirebilirsiniz. Örnek:

Swift

Auth.auth().languageCode = "fr"
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// Auth.auth().useAppLanguage()

Objective-C

[FIRAuth auth].languageCode = @"fr";
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// [[FIRAuth auth] useAppLanguage];

Firebase konsolundan şifre sıfırlama e-postaları da gönderebilirsiniz.

Kullanıcı silme

Bir kullanıcı hesabını delete yöntemini kullanarak silebilirsiniz. Örneğin:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser

user?.delete { error in
 if let error = error {
  // An error happened.
 } else {
  // Account deleted.
 }
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;

[user deleteWithCompletion:^(NSError *_Nullable error) {
 if (error) {
  // An error happened.
 } else {
  // Account deleted.
 }
}];

Ayrıca, Kullanıcılar sayfasındaki Firebase konsolunun Kimlik Doğrulama bölümünden de kullanıcıları silebilirsiniz.

Kullanıcının kimliğini yeniden doğrulama

Hesap silme, birincil e-posta adresi ayarlama ve şifre değiştirme gibi güvenlik açısından hassas işlemler için kullanıcının kısa süre önce oturum açmış olması gerekir. Bu işlemlerden birini gerçekleştirirseniz ve kullanıcı çok uzun süre önce oturum açmışsa işlem FIRAuthErrorCodeCredentialTooOld hatası vererek başarısız olur. Bu durumda, kullanıcıdan yeni oturum açma kimlik bilgilerini alıp kimlik bilgilerini reauthenticate hizmetine ileterek kullanıcının kimliğini yeniden doğrulayın. Örneğin:

Swift

let user = Auth.auth().currentUser
var credential: AuthCredential

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials

user?.reauthenticate(with: credential) { error in
 if let error = error {
  // An error happened.
 } else {
  // User re-authenticated.
 }
}

Objective-C

FIRUser *user = [FIRAuth auth].currentUser;
FIRAuthCredential *credential;

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials

[user reauthenticateWithCredential:credential completion:^(NSError *_Nullable error) {
 if (error) {
  // An error happened.
 } else {
  // User re-authenticated.
 }
}];

Kullanıcı hesaplarını içe aktarma

Firebase CLI'ın auth:import komutunu kullanarak kullanıcı hesaplarını bir dosyadan Firebase projenize aktarabilirsiniz. Örnek:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14