ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase โดยใช้บัญชีด้วยรหัสผ่านบนแพลตฟอร์ม Apple

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน และจัดการบัญชีที่ใช้รหัสผ่านของแอป

ก่อนเริ่มต้น

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. เลือกไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
 5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
 6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าต่อไปนี้

 1. หากยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจากคอนโซล Firebase
 2. เปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล/รหัสผ่าน
  1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วน Auth
  2. ในแท็บวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดวิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบอีเมล/รหัสผ่าน แล้วคลิกบันทึก

สร้างบัญชีที่ใช้รหัสผ่าน

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในกิจกรรมการลงชื่อเข้าใช้ของแอป

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. เมื่อผู้ใช้ใหม่ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้แบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้ของแอป ให้ทำตามขั้นตอน การตรวจสอบบัญชีใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ที่แอปของคุณต้องการ เช่น ยืนยันว่า รหัสผ่านของบัญชีใหม่พิมพ์อย่างถูกต้องและตรงตามข้อกำหนด ความซับซ้อนของคุณ
 5. สร้างบัญชีใหม่โดยส่งอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่ไปยัง createUser

  Swift

  Auth.auth().createUser(withEmail: email, password: password) { authResult, error in
   // ...
  }

  Objective-C

  [[FIRAuth auth] createUserWithEmail:email
                password:password
               completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                     NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];
  หากสร้างบัญชีใหม่สำเร็จ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้และคุณจะรับข้อมูลบัญชีของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ผลลัพธ์ที่ส่งไปยังเมธอด Callback ได้

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านคล้ายกับขั้นตอนในการสร้างบัญชีใหม่ ในกิจกรรมการลงชื่อเข้าใช้ของแอป

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอป ให้ส่งอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ไปยัง signIn

  Swift

  Auth.auth().signIn(withEmail: email, password: password) { [weak self] authResult, error in
   guard let strongSelf = self else { return }
   // ...
  }

  Objective-C

  [[FIRAuth auth] signInWithEmail:self->_emailField.text
              password:self->_passwordField.text
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                   NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];
  หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ คุณจะรับข้อมูลบัญชีของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ผลลัพธ์ที่ส่งไปยังเมธอด Callback ได้

แนะนำ: เปิดใช้การป้องกันการนับอีเมล

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase บางวิธีที่ใช้อีเมลเป็นพารามิเตอร์จะแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงหากอีเมลไม่ได้รับการลงทะเบียนเมื่อต้องลงทะเบียน (เช่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน) หรือลงทะเบียนเมื่อไม่มีการใช้งาน (เช่น เมื่อเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้) แม้วิธีนี้จะมีประโยชน์ในการแนะนำวิธีแก้ปัญหาบางอย่างแก่ผู้ใช้ แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจละเมิดเพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ของคุณลงทะเบียนไว้

เพื่อลดความเสี่ยงนี้ เราขอแนะนำให้เปิดใช้การป้องกันการแจงนับอีเมลสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณโดยใช้เครื่องมือ gcloud ของ Google Cloud โปรดทราบว่าการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนลักษณะการรายงานข้อผิดพลาดของการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ตรวจสอบว่าแอปของคุณไม่ได้แสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงมากกว่านี้

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และลิงก์กับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย ระบบจะจัดเก็บบัญชีใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และสามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใด

 • คุณดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ User ในแอปได้ โปรดดูหัวข้อจัดการผู้ใช้

 • ในกฎความปลอดภัยของ Firebase Realtime Database และ Cloud Storage คุณจะรับรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth ได้ และใช้รหัสดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายได้โดยลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ โปรดโทรหา signOut:

Swift

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

Objective-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

คุณอาจต้องเพิ่มโค้ดการจัดการข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดด้วย โปรดดูหัวข้อจัดการข้อผิดพลาด