محدودیت های احراز هویت Firebase

عملیات تأیید اعتبار زیر محدودیت هایی در فرکانس انجام آنها دارد. برای بحث در مورد موارد استفاده خاص از چند هفته قبل با Firebase تماس بگیرید.

محدودیت های روزانه استفاده بدون ابزار

محدودیت‌های زیر محدودیت‌های استفاده روزانه برای کاربران احراز هویت Firebase با پلتفرم هویت در طرح بدون هزینه Spark هستند. این محدودیت‌های استفاده مستقیماً با سطوح قیمت‌گذاری Google Cloud مطابقت دارد.

استفاده محدودیت بدون ابزار
کاربران فعال روزانه ردیف 1 3000 در روز
کاربران فعال روزانه ردیف 2 2 در روز
اس ام اس ارسال شد 10 در روز
احراز هویت چند عاملی 10 در روز

محدودیت های ایجاد و حذف حساب

عمل حد
ایجاد حساب کاربری جدید 100 حساب در ساعت برای هر آدرس IP
حذف اکانت 10 حساب در ثانیه
حذف دسته ای حساب 1 درخواست در ثانیه
به روز رسانی پیکربندی حساب 10 درخواست در ثانیه

محدودیت های حساب

نوع حساب حد
حساب های کاربری ناشناس 100 میلیون
حساب های کاربری ثبت شده نامحدود

محدودیت های ارسال ایمیل

سهمیه های ذکر شده در این بخش با تعداد کاربران مقیاس می شود.

عمل محدودیت طرح جرقه محدودیت طرح Blaze
ایمیل های تایید آدرس 1000 ایمیل در روز 100000 ایمیل در روز
ایمیل های تغییر آدرس 1000 ایمیل در روز 10000 ایمیل در روز
ایمیل های بازنشانی رمز عبور 150 ایمیل در روز 10000 ایمیل در روز
ایمیل های ورود لینک ایمیل 5 ایمیل در روز 25000 ایمیل در روز

سهمیه های ذکر شده در این بخش با تعداد کاربران مقیاس می شود.

عمل محدودیت طرح جرقه محدودیت طرح Blaze
پیوندهای تأیید آدرس 10000 ایمیل در روز 1,000,000 ایمیل در روز
پیوندهای بازنشانی رمز عبور 1500 ایمیل در روز 100000 ایمیل در روز
لینک های ورود به سیستم 20000 ایمیل در روز 250000 ایمیل در روز

محدودیت های ورود به سیستم شماره تلفن

عمل حد
ورود به سیستم کاربر 1600 در دقیقه و همچنین قیمت و محدودیت های مشخص شده در صفحه قیمت گذاری
پیامک کد تایید

احراز هویت Firebase، بدون هزینه (Spark): 10 پیامک ارسال شده در روز

احراز هویت Firebase، پرداخت در حین حرکت (Blaze): محدودیت 3000 پیامک ارسال شده در روز

احراز هویت Firebase با پلتفرم Identity، بدون هزینه (Spark): 10 پیامک ارسال شده در روز

احراز هویت Firebase با پلتفرم Identity، در حین حرکت پرداخت کنید (Blaze): بدون محدودیت

درخواست های تأیید 150 درخواست/آدرس IP/ساعت

محدودیت های ارسال پیامک تأیید

عمل حد
پیامک تأیید ارسال شد. 1000 ارسال در دقیقه
پیامک تأیید ارسال به ازای آدرس IP 50 ارسال در دقیقه، 500 ارسال در ساعت

علاوه بر این، محدودیتی در تعداد پیام‌های SMS تأییدی وجود دارد که پروژه می‌تواند در مدت زمان معینی به یک شماره تلفن ارسال کند. می‌توانید با اعداد خیالی یا در چندین دستگاه تست کنید تا مطمئن شوید که پروژه از این محدودیت‌ها تجاوز نمی‌کند.

علاوه بر این، اگر ثبت فعالیت را در پروژه خود فعال کرده باشید، می توانید کدهای تأیید ارسال شده به ازای هر شماره تلفن را ردیابی کنید.

محدودیت های Identity Toolkit API

عمل حد
عملیات در هر حساب سرویس 500 درخواست در ثانیه
عملیات در هر پروژه 1000 درخواست در ثانیه، 10 میلیون درخواست در روز
بارگذاری حساب در هر پروژه* 3600 بارگذاری در دقیقه
بارگیری حساب در هر پروژه* 21000 درخواست در دقیقه
درخواست اطلاعات کاربر در هر پروژه* 900 درخواست در دقیقه
به روز رسانی پیکربندی در هر پروژه* 300 درخواست در دقیقه
به روز رسانی پیکربندی برای هر پروژه و کاربر* 300 درخواست در دقیقه
حذف انبوه حساب ها در هر پروژه* 3000 درخواست در دقیقه
ثبت نام های توکن سفارشی در هر پروژه 45000 ورود به سیستم در دقیقه
تماس های createAuthURI در هر آدرس IP 120 درخواست در ساعت
مسدود کردن فراخوانی تابع در هر پروژه 2000 درخواست در دقیقه
GetAccountInfo در هر پروژه* 500000 درخواست در دقیقه

* عملیات فقط مدیر.

متدهای fetchProvidersForEmail() و fetchSignInMethodsForEmail(email) از نقطه پایانی createAuthURI استفاده می کنند.

محدودیت های API خدمات Token

عمل حد
تبادل توکن در هر پروژه 18000 تعویض در دقیقه