Limity uwierzytelniania Firebase

Częstotliwość tych operacji uwierzytelniania jest ograniczona. Skontaktuj się z Firebase z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, aby omówić specjalne przypadki użycia.

Dzienne limity wykorzystania bez instrumentów

Podane niżej limity to dzienne limity wykorzystania dla użytkowników Uwierzytelniania Firebase w usłudze Identity Platform w ramach bezpłatnego abonamentu Spark. Te limity wykorzystania odpowiadają bezpośrednio poziomom cenowym Google Cloud.

Wykorzystanie Limit bez instrumentów
Liczba aktywnych użytkowników dziennie na poziomie 1 3000 na dzień
Liczba aktywnych użytkowników dziennie na poziomie 2 2 dziennie

Limity tworzenia i usuwania kont

Operacja Limit
Tworzenie nowego konta 100 kont/godz. na każdy adres IP
Usuwanie konta 10 kont/s
Zbiorcze usuwanie kont 1 żądanie/s
Aktualizacje konfiguracji konta 10 żądań/s

Limity konta

Typ konta Limit
Anonimowe konta użytkowników 100 mln
Zarejestrowane konta użytkowników Bez ograniczeń

Limity wysyłania e-maili

Limity wymienione w tej sekcji skalują się do liczby użytkowników.

Operacja Limit abonamentu Spark Limit abonamentu Blaze
E-maile dotyczące weryfikacji adresu 1000 e-maili dziennie 100 tys. e-maili dziennie
E-maile dotyczące zmiany adresu 1000 e-maili dziennie 10 000 e-maili dziennie
E-maile do zresetowania hasła 150 e-maili dziennie 10 000 e-maili dziennie
E-maile dotyczące logowania przy użyciu linku 5 e-maili dziennie 25 000 e-maili dziennie

Limity wymienione w tej sekcji skalują się do liczby użytkowników.

Operacja Limit abonamentu Spark Limit abonamentu Blaze
Linki do weryfikacji adresu 10 000 e-maili dziennie 1 000 000 e-maili dziennie
Linki do resetowania hasła 1500 e-maili dziennie 100 tys. e-maili dziennie
Linki logowania 20 000 e-maili dziennie 250 000 e-maili dziennie

Limity logowania się na numery telefonów

Operacja Limit
Logowania użytkowników 1600/min, a także ceny i limity określone na stronie Ceny
SMS-y z kodem weryfikacyjnym

Uwierzytelnianie Firebase bez opłat (Spark): 10 SMS-ów dziennie

Uwierzytelnianie Firebase, płatność według wykorzystania (Blaze): limit 3000 SMS-ów na dzień

Uwierzytelnianie Firebase na platformie Identity Platform (Spark): 10 SMS-ów dziennie

Uwierzytelnianie Firebase na platformie Identity Platform, płatność według wykorzystania (Blaze): bez limitu

Prośby o weryfikację 150 żądań/adres IP/godzinę

Limity wysyłania SMS-ów w funkcji Weryfikacja

Operacja Limit
Wysłano weryfikacyjną wiadomość SMS. 1000 wysłanych na minutę
Weryfikacyjny SMS wysłany na adres IP 50 wysyłanych na minutę, 500 wysyłanych na godzinę

Dodatkowo obowiązuje limit liczby weryfikacyjnej SMS-ów, które projekt może wysłać w ustalonym czasie na jeden numer telefonu. Możesz przeprowadzić testy, używając fikcyjnych liczb lub na wielu urządzeniach, aby mieć pewność, że projekt nie przekracza tych limitów.

Jeśli w projekcie masz włączone rejestrowanie aktywności, możesz też śledzić kody weryfikacyjne wysyłane na numery telefonów.

Limity interfejsu Identity Toolkit API

Operacja Limit
Operacje na konto usługi 500 żądań/s
Operacje na projekt 1000 żądań/s, 10 milionów żądań dziennie
Liczba operacji przesyłania kont na projekt* 3600 operacji przesyłania na minutę
Liczba pobrań konta na projekt* 21 000 żądań/minutę
Liczba zapytań UserInfo na projekt* 900 żądań/min
Aktualizacje konfiguracji na projekt* 300 żądań/min
Aktualizacje konfiguracji dla poszczególnych projektów i użytkowników* 300 żądań/min
Zbiorcze usuwanie kont na projekt* 3000 żądań/min
Logowania niestandardowych tokenów na projekt 45 000 logowań/min
createAuthURI wywołań na adres IP 120 żądań/godzinę
Blokowanie wywołań funkcji na projekt 2000 żądań/min
GetAccountInfo na projekt* 500 000 żądań/minutę

* Operacje dostępne tylko dla administratora.

Metody fetchProvidersForEmail() i fetchSignInMethodsForEmail(email) wykorzystują punkt końcowy createAuthURI.

Limity interfejsu Token Service API

Operacja Limit
Wymiana tokenów na projekt 18 tys. wymian/minutę