Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้บัญชีที่ใช้รหัสผ่านโดยใช้ Javascript

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของตน และเพื่อจัดการบัญชีที่ใช้รหัสผ่านของแอป

ก่อนจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโครงการ JavaScript ของคุณ
 2. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้ดำเนินการจาก คอนโซล Firebase
 3. เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้อีเมล/รหัสผ่าน:
  1. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการ ตรวจสอบสิทธิ์
  2. บนแท็บ วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ เปิดใช้งานวิธีการลงชื่อเข้าใช้ด้วย อีเมล/รหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึก

สร้างบัญชีที่ใช้รหัสผ่าน

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสมัครใช้งานของแอป:

 1. เมื่อผู้ใช้ใหม่ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนของแอป ให้ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีใหม่ที่แอปต้องการ เช่น ตรวจสอบว่าพิมพ์รหัสผ่านของบัญชีใหม่อย่างถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดด้านความซับซ้อนของคุณ
 2. สร้างบัญชีใหม่โดยส่งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่ไปที่ createUserWithEmailAndPassword :

  Web version 9

  import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
    // ..
   });

  Web version 8

  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
    // ..
   });
  หากสร้างบัญชีใหม่ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ดูที่ส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นี่คือที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาด โปรดดู เอกสารอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

เข้าสู่ระบบผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านจะคล้ายกับขั้นตอนในการสร้างบัญชีใหม่ ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ของแอป ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณ ให้ส่งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อ signInWithEmailAndPassword :

  Web version 9

  import { getAuth, signInWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
   });

  Web version 8

  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
   });
  ดูที่ส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นี่คือที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาด โปรดดู เอกสารอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก บัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัว นั่นคือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ บัญชีใหม่นี้จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ของคุณ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดก็ตาม

 • ในแอปของคุณ วิธีที่แนะนำในการทราบสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้คือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์บนออบเจ็กต์การ Auth จากนั้น คุณจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ User ดู จัดการผู้ใช้

 • ในฐานข้อมูล Firebase Realtime Database และ Cloud Storage Security Rules คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดย เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการออกจากระบบผู้ใช้ โทร signOut :

Web version 9

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web version 8

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});