เริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ในเว็บไซต์

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อย 1 วิธี ซึ่งรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน และผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In และการเข้าสู่ระบบ Facebook บทแนะนำนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase โดยแสดงวิธีเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านลงในแอป

เพิ่มและเริ่มต้น Authentication SDK

 1. ติดตั้ง Firebase JS SDK และเริ่มต้น Firebase หากยังไม่ได้ทำ

 2. เพิ่ม JS SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และเริ่มต้นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ดังนี้

Web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAuth } from "firebase/auth";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Firebase Authentication and get a reference to the service
const auth = getAuth(app);

Web

import firebase from "firebase/compat/app";
import "firebase/compat/auth";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Firebase Authentication and get a reference to the service
const auth = firebase.auth();

(ไม่บังคับ) สร้างต้นแบบและทดสอบด้วย Firebase Local Emulator Suite

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีที่แอปตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ เรามาแนะนำชุดเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สร้างต้นแบบและทดสอบฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ นั่นคือ Firebase Local Emulator Suite หากคุณกำลังเลือกเทคนิคและผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ การลองใช้โมเดลข้อมูลแบบต่างๆ กับข้อมูลส่วนตัวและสาธารณะโดยใช้กฎการตรวจสอบสิทธิ์และกฎการรักษาความปลอดภัยของ Firebase หรือการสร้างต้นแบบการออกแบบ UI การลงชื่อเข้าใช้ การทำงานในเครื่องได้โดยไม่ต้องทำให้บริการแบบสดใช้งานได้อาจเป็นความคิดที่ดี

โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมจำลองภายใน ซึ่งจะช่วยให้แอปโต้ตอบกับเนื้อหาและการกำหนดค่าฐานข้อมูลที่จำลอง ตลอดจนทรัพยากรของโปรเจ็กต์ที่จำลองขึ้นมา (ฟังก์ชัน ฐานข้อมูลอื่นๆ และกฎความปลอดภัย)

การใช้โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

 1. การเพิ่มบรรทัดโค้ดลงในการกำหนดค่าการทดสอบของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมจำลอง
 2. จากรูทของไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ในเครื่องโดยเรียกใช้ firebase emulators:start
 3. การใช้ UI ของชุดโปรแกรมจำลองแบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อสร้างต้นแบบแบบอินเทอร์แอกทีฟ หรือการใช้ REST API โปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการทดสอบแบบไม่โต้ตอบ

คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่เชื่อมต่อแอปกับโปรแกรมจำลองการตรวจสอบสิทธิ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดโปรแกรมจำลองภายใน

เอาล่ะ มาต่อเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้กัน

ลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่

สร้างแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนกับแอปของคุณโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านที่ผู้ใช้ให้ไว้ จากนั้นส่งต่อไปยังเมธอด createUserWithEmailAndPassword ดังนี้

Web

import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
 .then((userCredential) => {
  // Signed up 
  const user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  const errorCode = error.code;
  const errorMessage = error.message;
  // ..
 });

Web

firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
 .then((userCredential) => {
  // Signed in 
  var user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  var errorCode = error.code;
  var errorMessage = error.message;
  // ..
 });

ลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

สร้างแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของตน เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้เรียกใช้เมธอด signInWithEmailAndPassword ดังนี้

Web

import { getAuth, signInWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
 .then((userCredential) => {
  // Signed in 
  const user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  const errorCode = error.code;
  const errorMessage = error.message;
 });

Web

firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
 .then((userCredential) => {
  // Signed in
  var user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  var errorCode = error.code;
  var errorMessage = error.message;
 });

ตั้งค่าตัวสังเกตสถานะการตรวจสอบสิทธิ์และรับข้อมูลผู้ใช้

แนบผู้สังเกตการณ์กับออบเจ็กต์การตรวจสอบสิทธิ์ส่วนกลางสำหรับหน้าแอปแต่ละหน้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะโทรหาผู้สังเกตการณ์นี้ เมื่อสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง

แนบผู้สังเกตการณ์โดยใช้เมธอด onAuthStateChanged เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในผู้สังเกตการณ์

Web

import { getAuth, onAuthStateChanged } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
onAuthStateChanged(auth, (user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/auth.user
  const uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

Web

firebase.auth().onAuthStateChanged((user) => {
 if (user) {
  // User is signed in, see docs for a list of available properties
  // https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.User
  var uid = user.uid;
  // ...
 } else {
  // User is signed out
  // ...
 }
});

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีเพิ่มการรองรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวอื่นๆ และบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวที่ไม่ระบุชื่อ