Tìm hiểu về Sản phẩm xây dựng

Xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ. Tăng tính năng phụ trợ của bạn mà không cần quản lý máy chủ. Dễ dàng mở rộng quy mô để hỗ trợ hàng triệu người dùng với cơ sở dữ liệu Firebase, cơ sở hạ tầng máy học, giải pháp lưu trữ và lưu trữ cũng như Chức năng đám mây.

Chủ đề nổi bật

Quy tắc bảo mật và xác thực Firebase là trọng tâm của một ứng dụng an toàn. Khi bạn đang xây dựng và khởi chạy ứng dụng của mình, hãy ghi nhớ những mẹo hàng đầu này.
Bạn có thể phát triển các ứng dụng Firebase trong một hộp cát ngoại tuyến, không ảnh hưởng đến các dự án và dịch vụ trực tiếp của bạn với Bộ mô phỏng cục bộ Firebase. Hãy xem một ví dụ thực hành của quá trình này.

Sản phẩm nổi bật

Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud. Nó giữ cho dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa giữa các ứng dụng khách thông qua trình nghe thời gian thực và cung cấp hỗ trợ ngoại tuyến cho thiết bị di động và web để bạn có thể tạo các ứng dụng đáp ứng hoạt động bất kể độ trễ của mạng hoặc kết nối Internet.
Chức năng đám mây cho Firebase là một khuôn khổ không máy chủ cho phép bạn tự động chạy mã phụ trợ để phản hồi các sự kiện được kích hoạt bởi các tính năng Firebase và các yêu cầu HTTPS. Mã của bạn được lưu trữ trong các máy chủ của Google nên không cần phải quản lý và mở rộng quy mô của riêng bạn.
Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase là cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON và được đồng bộ hóa trong thời gian thực cho mọi máy khách được kết nối, với hỗ trợ đa nền tảng cho iOS, Android, Web và hơn thế nữa.

Các công cụ liên quan

Firebase Local Emulator Suite là một bộ công cụ nâng cao dành cho các nhà phát triển muốn xây dựng và thử nghiệm ứng dụng cục bộ.
Vỏ Chức năng đám mây cung cấp một trình bao tương tác để gọi các chức năng với dữ liệu thử nghiệm. Vỏ hỗ trợ tất cả các loại kích hoạt.
Firebase CLI cung cấp nhiều công cụ khác nhau để quản lý, xem và triển khai các dự án Firebase.

Các video liên quan

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL giúp đơn giản hóa việc lưu trữ, đồng bộ hóa và truy vấn dữ liệu cho các ứng dụng web và thiết bị di động của bạn ở quy mô toàn cầu. Các thư viện máy khách của nó cung cấp đồng bộ hóa trực tiếp và hỗ trợ ngoại tuyến, trong khi các tính năng bảo mật và tích hợp với nền tảng Firebase và Google Cloud đẩy nhanh việc xây dựng các ứng dụng thực sự không máy chủ.
Xác thực Firebase giúp xác thực dễ dàng cho người dùng cuối và nhà phát triển. Nó cho phép bạn tập trung vào người dùng của mình chứ không phải cơ sở hạ tầng đăng nhập để hỗ trợ họ.
Các nhà phát triển đang ngày càng dựa vào công nghệ máy học để nâng cao trải nghiệm người dùng của ứng dụng và chỉ với các mô hình máy học được tinh chỉnh, họ mới có thể cung cấp những tính năng mạnh mẽ đó để làm hài lòng người dùng. Giới thiệu Firebase Machine Learning, một bộ công cụ và dịch vụ để đưa các tính năng máy học mạnh mẽ vào ứng dụng của bạn.