Admin Database API'ye Giriş

Yönetici SDK'si sayesinde, tam yönetici ayrıcalıklarıyla veya daha ayrıntılı, sınırlı ayrıcalıklarla Realtime Database verilerini okuyup yazabilirsiniz. Bu belgede, Firebase Realtime Database'e erişmek için projenize Firebase Admin SDK'yı ekleme konusunda size rehberlik edeceğiz.

Yönetici SDK'sı Kurulumu

Sunucunuzda Firebase Realtime Database'i kullanmaya başlamak için önce tercih ettiğiniz dilde Firebase Admin SDK'yı kurmanız gerekir.

Yönetici SDK'sı Kimlik Doğrulaması

Firebase Admin SDK'yı kullanan bir sunucudan Firebase Realtime Database'e erişebilmeniz için önce Firebase ile sunucunuzun kimliğini doğrulamanız gerekir. İstemci uygulamasında olduğu gibi kullanıcı hesabının kimlik bilgileriyle oturum açmak yerine bir sunucunun kimliğini doğruladığınızda, sunucunuzu Firebase'e tanımlayan bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulaması yaparsınız.

Firebase Admin SDK'sını kullanarak kimlik doğrulaması yaptığınızda iki farklı erişim düzeyi elde edebilirsiniz:

Firebase Admin SDK Auth Erişim Düzeyleri
Yönetici ayrıcalıkları Bir projenin Realtime Database'ine tam okuma ve yazma erişimi. Projenizin kaynaklarına sınırsız erişim gerektiren veri taşıma veya yeniden yapılandırma gibi idari görevleri tamamlarken dikkatli olun.
Sınırlı ayrıcalıklar Yalnızca sunucunuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklarla sınırlı olan projenin Realtime Database'ine erişim. İyi tanımlanmış erişim gereksinimleri olan yönetim görevlerini tamamlamak için bu düzeyi kullanın. Örneğin, veritabanının tamamındaki verileri okuyan bir özetleme işi çalıştırırken salt okunur bir güvenlik kuralı ayarlayıp Yönetici SDK'sını bu kuralla sınırlı ayrıcalıklarla başlatarak yanlışlıkla yazma işlemlerine karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Yönetici ayrıcalıklarıyla kimlik doğrulayın

Firebase projenizde Düzenleyici rolüne sahip olan bir hizmet hesabının kimlik bilgileriyle Firebase Admin SDK'yı başlattığınızda bu örnek, projenizin Realtime Database'ine tam okuma ve yazma erişimine sahip olur.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sınırlı ayrıcalıklarla kimlik doğrulama

En iyi uygulama olarak, bir hizmetin yalnızca ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimi olmalıdır. Bir Firebase uygulama örneğinin erişebileceği kaynaklar üzerinde daha ayrıntılı kontrol sahibi olmak için Güvenlik Kurallarınızda hizmetinizi temsil eden benzersiz bir tanımlayıcı kullanın. Ardından hizmetinizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesine izin veren uygun kuralları oluşturun. Örnek:

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

Ardından sunucunuzda Firebase uygulamasını ilk kullanıma hazırlarken veritabanı kurallarınız tarafından kullanılan auth nesnesini geçersiz kılmak için databaseAuthVariableOverride seçeneğini kullanın. Bu özel auth nesnesinde, uid alanını Güvenlik Kurallarınızda hizmetinizi temsil etmek için kullandığınız tanımlayıcıya ayarlayın.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Bazı durumlarda, kimliği doğrulanmamış istemci işlevi görmeleri için Yönetici SDK'larını alt sürüme geçirmek isteyebilirsiniz. Veritabanı kimlik doğrulama değişkenini geçersiz kılma işlemi için null değeri sağlayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sonraki adımlar