Wprowadzenie do Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase dla C++

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase przechowuje i synchronizuje dane z użyciem bazy danych NoSQL w chmurze. Dane są synchronizowane między wszystkimi klientami w czasie rzeczywistym i pozostają dostępne, gdy aplikacja przejdzie w tryb offline.

Zanim zaczniesz

Zanim użyjesz Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase, musisz:

 • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase C++ do projektu w C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie C++ (np. musisz pobrać pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenieść je do projektu C++).

Utwórz bazę danych

 1. W konsoli Firebase przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego. Pojawi się prośba o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z procedurą tworzenia bazy danych.

 2. Wybierz tryb początkowy dla reguł zabezpieczeń Firebase:

  Tryb testowy

  Sprawdza się w przypadku rozpoczęcia korzystania z bibliotek klienta mobilnego i internetowego, ale pozwala każdemu na odczyt i zastępowanie Twoich danych. Po zakończeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase.

  Aby zacząć korzystać z pakietu SDK w wersji internetowej, Apple lub Android, wybierz tryb testowy.

  Tryb blokady

  Blokuje wszystkie odczyty i zapisy z klientów mobilnych i internetowych. Uwierzytelnione serwery aplikacji nadal mogą uzyskać dostęp do bazy danych.

 3. Wybierz lokalizację bazy danych.

  W zależności od lokalizacji bazy danych jej adres URL może mieć jedną z tych form:

  • DATABASE_NAME.firebaseio.com (na potrzeby baz danych w regionie us-central1)

  • DATABASE_NAME.REGION.firebasedatabase.app (w przypadku baz danych w innych lokalizacjach)

 4. Kliknij Gotowe.

Gdy włączysz Bazę danych czasu rzeczywistego, zostanie też włączony interfejs API w menedżerze interfejsów API Cloud.

Utwórz i zainicjuj firebase::App

Aby uzyskać dostęp do Bazy danych czasu rzeczywistego, musisz utworzyć i zainicjować firebase::App.

Uwzględnij plik nagłówka firebase::App:

#include "firebase/app.h"

Android

Utwórz firebase::App, przekazując środowisko JNI i jobjectodwołanie do aktywności Java jako argumenty:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"), jni_env, activity);

iOS+

Utwórz firebase::App:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions("APPLICATION NAME"));

Dostęp do klasy firebase::database::Database Class

firebase::database::Database jest punktem wejścia dla pakietu SDK C++ Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase w C++.

::firebase::database::Database *database = ::firebase::database::Database::GetInstance(app);

Jeśli na potrzeby reguł korzystasz z dostępu publicznego, możesz przejść do sekcji dotyczących zapisywania i pobierania danych.

Konfigurowanie ograniczonego dostępu

Jeśli nie chcesz korzystać z dostępu publicznego, możesz dodać Uwierzytelnianie Firebase do swojej aplikacji, aby kontrolować dostęp do bazy danych.

Następne kroki

Znane problemy

 • Na platformach komputerowych (Windows, Mac, Linux) pakiet SDK Firebase C++ używa REST, aby uzyskać dostęp do bazy danych. Dlatego musisz zadeklarować indeksy, których używasz za pomocą funkcji Query::OrderByChild() na komputerze. W przeciwnym razie odbiorniki przestaną działać.
 • Komputerowa wersja bazy danych czasu rzeczywistego nie obsługuje trybu offline ani trwałości.