Bắt đầu sử dụng Quy tắc bảo mật của Firebase

Quy tắc bảo mật của Firebase mang đến khả năng bảo vệ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh cho dữ liệu của bạn trong Cloud Firestore, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Cloud Storage. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu bằng Quy tắc bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn này, đảm bảo và bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi những người dùng độc hại.

Tìm hiểu ngôn ngữ của Quy tắc bảo mật của Firebase

Trước khi bắt đầu viết quy tắc, bạn nên dành thời gian để xem lại ngôn ngữ cụ thể cho Quy tắc bảo mật của Firebase cho các sản phẩm Firebase mà bạn đang sử dụng. Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực sử dụng cú pháp giống như JavaScript và cấu trúc JSON cho Quy tắc.

Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cú pháp cốt lõi của ngôn ngữ Quy tắc bảo mật Firebase.

Thiết lập chế độ xác thực

Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy thêm tính năng Xác thực Firebase vào ứng dụng của bạn. Tính năng Xác thực Firebase hỗ trợ nhiều phương pháp xác thực phổ biến và tích hợp với Quy tắc bảo mật của Firebase để cung cấp khả năng xác minh toàn diện.

Bạn có thể thiết lập thông tin xác thực bổ sung, tuỳ chỉnh cho ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm về Quy tắc bảo mật của Firebase và tính năng xác thực Firebase.

Xác định cấu trúc dữ liệu và quy tắc

Xác định dữ liệu cho mục đích bảo mật

Cách bạn cấu trúc dữ liệu có thể ảnh hưởng đến cách bạn cấu trúc và triển khai các quy tắc của mình. Khi bạn xác định cấu trúc dữ liệu của mình, hãy cân nhắc ảnh hưởng mà họ có thể có đối với cấu trúc Quy tắc của bạn.

Ví dụ: trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể bao gồm một trường biểu thị vai trò cụ thể cho từng người dùng. Sau đó, các quy tắc của bạn có thể đọc trường đó và sử dụng trường đó để cấp quyền truy cập dựa trên vai trò.

Khi bạn xác định cấu trúc dữ liệu và quy tắc, hãy lưu ý cách quy tắc phân tầng hoặc không phân tầng, tuỳ thuộc vào sản phẩm của bạn. Với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, các quy tắc hoạt động từ trên xuống, trong đó các quy tắc nông hơn sẽ ghi đè các quy tắc sâu hơn. Nếu một quy tắc cấp quyền đọc hoặc quyền ghi tại một đường dẫn cụ thể, thì quy tắc này cũng cấp quyền truy cập vào tất cả các nút con trong đó. Ngược lại, với Cloud Firestore và Cloud Storage, các quy tắc chỉ áp dụng ở các cấp được chỉ định trong hệ thống phân cấp dữ liệu, và bạn viết các quy tắc rõ ràng để kiểm soát quyền truy cập đến các cấp độ khác nhau.

Truy cập vào các quy tắc của bạn

Để xem các Quy tắc hiện tại của bạn, hãy sử dụng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase hoặc bảng điều khiển của Firebase. Đảm bảo rằng bạn chỉnh sửa các quy tắc sử dụng cùng một phương pháp, một cách nhất quán để tránh ghi đè nhầm nội dung cập nhật. Nếu bạn không chắc chắn cho dù các quy tắc được xác định cục bộ có phản ánh những cập nhật gần đây nhất, Firebase bảng điều khiển luôn hiển thị phiên bản được triển khai gần đây nhất của Quy tắc bảo mật Firebase.

Để truy cập vào các quy tắc của bạn trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn dự án, sau đó trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Nhấp vào Quy tắc sau khi bạn trong bộ chứa lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu chính xác.

Để truy cập vào các quy tắc của bạn từ Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, hãy chuyển đến tệp quy tắc đã ghi chú trong tệp firebase.json của bạn.

Viết các quy tắc cơ bản

Khi bạn phát triển ứng dụng và tìm hiểu các Quy tắc, hãy thử triển khai Quy tắc để giải quyết một số trường hợp sử dụng cơ bản, bao gồm:

  • Chỉ chủ sở hữu nội dung: Hạn chế quyền truy cập vào nội dung theo người dùng.
  • Quyền truy cập hỗn hợp: Hạn chế quyền ghi của người dùng, nhưng cho phép quyền đọc công khai.
  • Quyền truy cập dựa trên thuộc tính: Hạn chế quyền truy cập vào một nhóm hoặc loại người dùng.

Kiểm tra quy tắc

Nếu đang thiết lập Quy tắc bảo mật của Firebase trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể sử dụng Chơi quy tắc Firebase để nhanh chóng xác thực hành vi. Tuy nhiên, bạn nên thử nghiệm kỹ lưỡng hơn với Bộ mô phỏng cục bộ trước khi triển khai các thay đổi đối với giai đoạn phát hành chính thức.

Triển khai quy tắc

Sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc Firebase CLI để triển khai các quy tắc của bạn sang phát hành công khai. Làm theo các bước được nêu trong Quản lý và triển khai Quy tắc bảo mật của Firebase.