Pierwsze kroki z Bazą danych czasu rzeczywistego Firebase dla Unity

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase przechowuje i synchronizuje dane z naszą bazą danych NoSQL w chmurze. Dane są synchronizowane między wszystkimi klientami w czasie rzeczywistym i pozostają dostępne, gdy aplikacja przejdzie w tryb offline.

Zanim zaczniesz

Zanim użyjesz Bazy danych czasu rzeczywistego, musisz wykonać te czynności:

 • Zarejestruj projekt Unity i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt w Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że został zarejestrowany i skonfigurowany pod kątem Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu w Unity, możesz pobrać przykładową aplikację.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase Unity (a konkretnie FirebaseDatabase.unitypackage) do projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie Unity (np. musisz pobrać z konsoli pliki konfiguracyjne Firebase, a następnie przenieść je do projektu Unity).

Utwórz bazę danych

 1. W konsoli Firebase przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego. Pojawi się prośba o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z procedurą tworzenia bazy danych.

 2. Wybierz tryb początkowy dla reguł zabezpieczeń Firebase:

  Tryb testowy

  Sprawdza się w przypadku rozpoczęcia korzystania z bibliotek klienta mobilnego i internetowego, ale pozwala każdemu na odczyt i zastępowanie Twoich danych. Po zakończeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase.

  Aby zacząć korzystać z pakietu SDK w wersji internetowej, Apple lub Android, wybierz tryb testowy.

  Tryb blokady

  Blokuje wszystkie odczyty i zapisy z klientów mobilnych i internetowych. Uwierzytelnione serwery aplikacji nadal mogą uzyskać dostęp do bazy danych.

 3. Wybierz lokalizację bazy danych.

  W zależności od lokalizacji bazy danych jej adres URL może mieć jedną z tych form:

  • DATABASE_NAME.firebaseio.com (na potrzeby baz danych w regionie us-central1)

  • DATABASE_NAME.REGION.firebasedatabase.app (w przypadku baz danych w innych lokalizacjach)

 4. Kliknij Gotowe.

Gdy włączysz Bazę danych czasu rzeczywistego, zostanie też włączony interfejs API w menedżerze interfejsów API Cloud.

Konfigurowanie dostępu publicznego

Baza danych czasu rzeczywistego udostępnia język z regułami deklaratywnymi, które pozwalają definiować strukturę danych, sposób ich indeksowania oraz możliwość odczytywania i zapisywania danych.

Następne kroki