JavaScript'te Çevrimdışı Yetenekleri Etkinleştirme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Firebase uygulamaları, uygulamanız ağ bağlantısını geçici olarak kaybetse bile çalışır. Bu belgede tanıtılan, varlığı izlemek ve yerel durumu sunucu durumuyla senkronize etmek için çeşitli araçlar sunuyoruz.

Varlığı Yönetme

Gerçek zamanlı uygulamalarda, istemcilerin ne zaman bağlanıp bağlantıyı kestiğini algılamak genellikle yararlıdır. Örneğin, istemcisinin bağlantısı kesildiğinde bir kullanıcıyı 'çevrimdışı' olarak işaretlemek isteyebilirsiniz.

Firebase Veritabanı istemcileri, bir istemcinin Firebase Veritabanı sunucularıyla bağlantısı kesildiğinde veritabanına yazmak için kullanabileceğiniz basit temel öğeler sağlar. Bu güncellemeler, istemcinin bağlantısı düzgün bir şekilde kesilse de kesilmese de gerçekleşir; bu nedenle, bir bağlantı kopsa veya bir istemci çökse bile verileri temizlemek için onlara güvenebilirsiniz. Ayarlama, güncelleme ve kaldırma dahil tüm yazma işlemleri bağlantı kesildiğinde gerçekleştirilebilir.

Bağlantı kesildiğinde onDisconnect ilkelini kullanarak veri yazmaya ilişkin basit bir örnek:

Web version 9

import { getDatabase, ref, onDisconnect } from "firebase/database";

const db = getDatabase();
const presenceRef = ref(db, "disconnectmessage");
// Write a string when this client loses connection
onDisconnect(presenceRef).set("I disconnected!");

Web version 8

var presenceRef = firebase.database().ref("disconnectmessage");
// Write a string when this client loses connection
presenceRef.onDisconnect().set("I disconnected!");

onDisconnect Nasıl Çalışır?

Bir onDisconnect() işlemi oluşturduğunuzda, işlem Firebase Realtime Database sunucusunda yaşar. Sunucu, kullanıcının istenen yazma olayını gerçekleştirebildiğinden emin olmak için güvenliği kontrol eder ve geçersiz ise uygulamanızı bilgilendirir. Sunucu daha sonra bağlantıyı izler. Herhangi bir noktada bağlantı zaman aşımına uğrarsa veya Realtime Database istemcisi tarafından aktif olarak kapatılırsa, sunucu güvenliği ikinci kez kontrol eder (işlemin hala geçerli olduğundan emin olmak için) ve ardından olayı başlatır.

Uygulamanız, onDisconnect doğru şekilde eklendiğinden emin olmak için yazma işleminde geri aramayı kullanabilir:

Web version 9

onDisconnect(presenceRef).remove().catch((err) => {
 if (err) {
  console.error("could not establish onDisconnect event", err);
 }
});

Web version 8

presenceRef.onDisconnect().remove((err) => {
 if (err) {
  console.error("could not establish onDisconnect event", err);
 }
});

Bir onDisconnect olayı, .cancel() çağrılarak da iptal edilebilir:

Web version 9

const onDisconnectRef = onDisconnect(presenceRef);
onDisconnectRef.set("I disconnected");
// some time later when we change our minds
onDisconnectRef.cancel();

Web version 8

var onDisconnectRef = presenceRef.onDisconnect();
onDisconnectRef.set("I disconnected");
// some time later when we change our minds
onDisconnectRef.cancel();

Bağlantı Durumu Tespiti

Durumla ilgili birçok özellik için, uygulamanızın çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu bilmesi yararlıdır. Firebase Realtime Database, Firebase Realtime Database istemcisinin bağlantı durumu her değiştiğinde güncellenen /.info/connected konumunda özel bir konum sağlar. İşte bir örnek:

Web version 9

import { getDatabase, ref, onValue } from "firebase/database";

const db = getDatabase();
const connectedRef = ref(db, ".info/connected");
onValue(connectedRef, (snap) => {
 if (snap.val() === true) {
  console.log("connected");
 } else {
  console.log("not connected");
 }
});

Web version 8

var connectedRef = firebase.database().ref(".info/connected");
connectedRef.on("value", (snap) => {
 if (snap.val() === true) {
  console.log("connected");
 } else {
  console.log("not connected");
 }
});

/.info/connected , değer istemcinin durumuna bağlı olduğundan, Realtime Database istemcileri arasında senkronize edilmeyen bir boole değeridir. Başka bir deyişle, bir istemci /.info/connected false olarak okursa, bu, ayrı bir istemcinin de false okuyacağının garantisi değildir.

Gecikme İşlemi

Sunucu Zaman Damgaları

Firebase Realtime Database sunucuları, sunucuda oluşturulan zaman damgalarını veri olarak eklemek için bir mekanizma sağlar. onDisconnect ile birlikte bu özellik, bir Realtime Database istemcisinin bağlantısının kesildiği zamanı güvenilir bir şekilde not etmenin kolay bir yolunu sağlar:

Web version 9

import { getDatabase, ref, onDisconnect, serverTimestamp } from "firebase/database";

const db = getDatabase();
const userLastOnlineRef = ref(db, "users/joe/lastOnline");
onDisconnect(userLastOnlineRef).set(serverTimestamp());

Web version 8

var userLastOnlineRef = firebase.database().ref("users/joe/lastOnline");
userLastOnlineRef.onDisconnect().set(firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP);

Saat Eğriliği

firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP çok daha doğru ve çoğu okuma/yazma işlemi için tercih edilir olsa da, bazen müşterinin Firebase Realtime Database sunucularına göre saat eğriliğini tahmin etmek faydalı olabilir. Firebase Realtime Database istemcilerinin sunucu zamanını tahmin etmek için yerel rapor edilen zamana (milisaniye cinsinden dönem zamanı) eklediği değeri milisaniye cinsinden elde etmek için /.info/serverTimeOffset konumuna bir geri arama ekleyebilirsiniz. Bu ofsetin doğruluğunun ağ gecikmesinden etkilenebileceğini ve bu nedenle öncelikle saat zamanındaki büyük (> 1 saniye) tutarsızlıkları keşfetmek için yararlı olduğunu unutmayın.

Web version 9

import { getDatabase, ref, onValue } from "firebase/database";

const db = getDatabase();
const offsetRef = ref(db, ".info/serverTimeOffset");
onValue(offsetRef, (snap) => {
 const offset = snap.val();
 const estimatedServerTimeMs = new Date().getTime() + offset;
});

Web version 8

var offsetRef = firebase.database().ref(".info/serverTimeOffset");
offsetRef.on("value", (snap) => {
 var offset = snap.val();
 var estimatedServerTimeMs = new Date().getTime() + offset;
});

Örnek Durum Uygulaması

Bağlantı kesme işlemlerini bağlantı durumu izleme ve sunucu zaman damgalarıyla birleştirerek bir kullanıcı varlığı sistemi oluşturabilirsiniz. Bu sistemde, her kullanıcı bir Gerçek Zamanlı Veritabanı istemcisinin çevrimiçi olup olmadığını belirtmek için verileri bir veritabanı konumunda saklar. İstemciler, çevrimiçi olduklarında bu konumu true olarak ve bağlantıyı kestiklerinde bir zaman damgası olarak ayarlar. Bu zaman damgası, belirtilen kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğunu gösterir.

Her iki komut da sunucuya gönderilmeden önce istemcinin ağ bağlantısının kesilmesi durumunda herhangi bir yarış koşulundan kaçınmak için uygulamanızın bir kullanıcı çevrimiçi olarak işaretlenmeden önce bağlantı kesme işlemlerini kuyruğa alması gerektiğini unutmayın.

İşte basit bir kullanıcı varlığı sistemi:

Web version 9

import { getDatabase, ref, onValue, push, onDisconnect, set, serverTimestamp } from "firebase/database";

// Since I can connect from multiple devices or browser tabs, we store each connection instance separately
// any time that connectionsRef's value is null (i.e. has no children) I am offline
const db = getDatabase();
const myConnectionsRef = ref(db, 'users/joe/connections');

// stores the timestamp of my last disconnect (the last time I was seen online)
const lastOnlineRef = ref(db, 'users/joe/lastOnline');

const connectedRef = ref(db, '.info/connected');
onValue(connectedRef, (snap) => {
 if (snap.val() === true) {
  // We're connected (or reconnected)! Do anything here that should happen only if online (or on reconnect)
  const con = push(myConnectionsRef);

  // When I disconnect, remove this device
  onDisconnect(con).remove();

  // Add this device to my connections list
  // this value could contain info about the device or a timestamp too
  set(con, true);

  // When I disconnect, update the last time I was seen online
  onDisconnect(lastOnlineRef).set(serverTimestamp());
 }
});

Web version 8

// Since I can connect from multiple devices or browser tabs, we store each connection instance separately
// any time that connectionsRef's value is null (i.e. has no children) I am offline
var myConnectionsRef = firebase.database().ref('users/joe/connections');

// stores the timestamp of my last disconnect (the last time I was seen online)
var lastOnlineRef = firebase.database().ref('users/joe/lastOnline');

var connectedRef = firebase.database().ref('.info/connected');
connectedRef.on('value', (snap) => {
 if (snap.val() === true) {
  // We're connected (or reconnected)! Do anything here that should happen only if online (or on reconnect)
  var con = myConnectionsRef.push();

  // When I disconnect, remove this device
  con.onDisconnect().remove();

  // Add this device to my connections list
  // this value could contain info about the device or a timestamp too
  con.set(true);

  // When I disconnect, update the last time I was seen online
  lastOnlineRef.onDisconnect().set(firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP);
 }
});