Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Cloud Firestore ile verileri sipariş edin ve sınırlayın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Cloud Firestore, bir koleksiyondan hangi belgeleri almak istediğinizi belirtmek için güçlü sorgu işlevi sağlar. Bu sorgular, Get Data içinde açıklandığı gibi get() veya addSnapshotListener() ile de kullanılabilir.

Verileri sipariş et ve sınırla

Varsayılan olarak bir sorgu, sorguyu karşılayan tüm belgeleri belge kimliğine göre artan sırada alır. orderBy() kullanarak verileriniz için sıralama düzenini belirleyebilir ve limit() öğesini kullanarak alınan belge sayısını sınırlayabilirsiniz.

Örneğin, ilk 3 şehri aşağıdakilerle alfabetik olarak sorgulayabilirsiniz:

Web version 9

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name"), limit(3));

Web version 8

citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
citiesRef.order(by: "name").limit(to: 3)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name"] queryLimitedTo:3];

Java

citiesRef.orderBy("name").limit(3);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name").limit(3)

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name").limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name").limit(3);
Query query = cities.orderBy("name").limitToLast(3);
piton
cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = query.get()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name").limit_to_last(2)
results = await query.get()
C++
cities_ref.OrderBy("name").Limit(3);
Node.js
const firstThreeRes = await citiesRef.orderBy('name').limit(3).get();
Gitmek
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).Limit(3)
query := cities.OrderBy("name", firestore.Asc).LimitToLast(3)
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

$query = $citiesRef->orderBy('name')->limit(3);
Birlik
Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

Query query = citiesRef.OrderBy("Name").Limit(3);
yakut
query = cities_ref.order("name").limit(3)

Son 3 şehri almak için azalan düzende de sıralayabilirsiniz:

Web version 9

import { query, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("name", "desc"), limit(3));

Web version 8

citiesRef.orderBy("name", "desc").limit(3);
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
citiesRef.order(by: "name", descending: true).limit(to: 3)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"name" descending:YES] queryLimitedTo:3];

Java

citiesRef.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("name", Query.Direction.DESCENDING).limit(3)

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("name", descending: true).limit(3);
Java
Query query = cities.orderBy("name", Direction.DESCENDING).limit(3);
piton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query = cities_ref.order_by(
  u'name', direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.order_by("name", direction=firestore.Query.DESCENDING).limit(3)
results = query.stream()
C++
cities_ref.OrderBy("name", Query::Direction::kDescending).Limit(3);
Node.js
const lastThreeRes = await citiesRef.orderBy('name', 'desc').limit(3).get();
Gitmek
query := cities.OrderBy("name", firestore.Desc).Limit(3)
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

$query = $citiesRef->orderBy('name', 'DESC')->limit(3);
Birlik
Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

Query query = citiesRef.OrderByDescending("Name").Limit(3);
yakut
query = cities_ref.order("name", "desc").limit(3)

Ayrıca birden fazla alana göre sipariş verebilirsiniz. Örneğin, eyalete göre ve her eyalette nüfusa göre azalan sırayla sıralamak istiyorsanız:

Web version 9

import { query, orderBy } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("state"), orderBy("population", "desc"));

Web version 8

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", "desc");
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
citiesRef
  .order(by: "state")
  .order(by: "population", descending: true)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[citiesRef queryOrderedByField:@"state"] queryOrderedByField:@"population" descending:YES];

Java

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);

Kotlin+KTX

citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", Query.Direction.DESCENDING)

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef.orderBy("state").orderBy("population", descending: true);
Java
Query query = cities.orderBy("state").orderBy("population", Direction.DESCENDING);
piton
cities_ref = db.collection(u'cities')
cities_ref.order_by(u'state').order_by(
  u'population', direction=firestore.Query.DESCENDING)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.order_by("state").order_by(
  "population", direction=firestore.Query.DESCENDING
)
C++
cities_ref.OrderBy("state").OrderBy("name", Query::Direction::kDescending);
Node.js
const byStateByPopRes = await citiesRef.orderBy('state').orderBy('population', 'desc').get();
Gitmek
query := client.Collection("cities").OrderBy("state", firestore.Asc).OrderBy("population", firestore.Desc)
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

$query = $citiesRef->orderBy('state')->orderBy('population', 'DESC');
Birlik
Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

Query query = citiesRef.OrderBy("State").OrderByDescending("Population");
yakut
query = cities_ref.order("state").order("population", "desc")

where() filtrelerini orderBy() ve limit() ile birleştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, sorgular bir popülasyon eşiği tanımlar, popülasyona göre artan düzende sıralar ve yalnızca eşiği aşan ilk birkaç sonucu döndürür:

Web version 9

import { query, where, orderBy, limit } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"), limit(2));

Web version 8

citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population").limit(2);
Süratli
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
citiesRef
  .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
  .order(by: "population")
  .limit(to: 2)
Amaç-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
[[[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:2];

Java

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2);

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population").limit(2)

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("population", isGreaterThan: 100000)
  .orderBy("population")
  .limit(2);
Java
Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population").limit(2);
piton
cities_ref = db.collection(u'cities')
query = cities_ref.where(
  u'population', u'>', 2500000).order_by(u'population').limit(2)
results = query.stream()

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("population").limit(2)
results = query.stream()
C++
cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
  .OrderBy("population")
  .Limit(2);
Node.js
const biggestRes = await citiesRef.where('population', '>', 2500000)
 .orderBy('population').limit(2).get();
Gitmek
query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Desc).Limit(2)
PHP

PHP

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

$query = $citiesRef
  ->where('population', '>', 2500000)
  ->orderBy('population')
  ->limit(2);
Birlik
Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
C#

C#

Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

Query query = citiesRef
  .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
  .OrderBy("Population")
  .Limit(2);
yakut
query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population").limit(2)

Ancak, aralık karşılaştırmalı bir filtreniz varsa ( < , <= , > , >= ), ilk siparişiniz aynı alanda olmalıdır, aşağıdaki orderBy() sınırlamaları listesine bakın.

sınırlamalar

orderBy() yan tümceleri için aşağıdaki kısıtlamalara dikkat edin:

 • orderBy() yan tümcesi ayrıca verilen alanların varlığını filtreler. Sonuç kümesi, verilen alanları içermeyen belgeleri içermeyecektir.
 • Aralık karşılaştırmalı bir filtre eklerseniz ( < , <= , > , >= ), ilk siparişiniz aynı alanda olmalıdır:

  Geçerli : Aynı alanda aralık filtresi ve orderBy

  Web version 9

  import { query, where, orderBy } from "firebase/firestore"; 
  
  const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("population"));

  Web version 8

  citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("population");
  Süratli
  Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
  citiesRef
    .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
    .order(by: "population")
  Amaç-C
  Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
  [[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000]
    queryOrderedByField:@"population"];

  Java

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population");

  Kotlin+KTX

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("population")

  Dart

  final citiesRef = db.collection("cities");
  citiesRef.where("population", isGreaterThan: 100000).orderBy("population");
  Java
  Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("population");
  piton
  cities_ref = db.collection(u'cities')
  query = cities_ref.where(
    u'population', u'>', 2500000).order_by(u'population')
  results = query.stream()

  Python

  cities_ref = db.collection("cities")
  query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("population")
  results = query.stream()
  Node.js
  citiesRef.where('population', '>', 2500000).orderBy('population');
  Gitmek
  query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("population", firestore.Asc)
  PHP

  PHP

  Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

  $query = $citiesRef
    ->where('population', '>', 2500000)
    ->orderBy('population');
  Birlik
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Population");
  C#

  C#

  Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Population");
  yakut
  query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("population")

  Geçersiz : Aralık filtresi ve farklı alanlarda ilk orderBy

  Web version 9

  import { query, where, orderBy } from "firebase/firestore"; 
  
  const q = query(citiesRef, where("population", ">", 100000), orderBy("country"));

  Web version 8

  citiesRef.where("population", ">", 100000).orderBy("country");
  Süratli
  Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
  citiesRef
    .whereField("population", isGreaterThan: 100000)
    .order(by: "country")
  Amaç-C
  Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
  [[citiesRef queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@100000] queryOrderedByField:@"country"];

  Java

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("country");

  Kotlin+KTX

  citiesRef.whereGreaterThan("population", 100000).orderBy("country")

  Dart

  final citiesRef = db.collection("cities");
  citiesRef.where("population", isGreaterThan: 100000).orderBy("country");
  Java
  Query query = cities.whereGreaterThan("population", 2500000L).orderBy("country");
  piton
  cities_ref = db.collection(u'cities')
  query = cities_ref.where(u'population', u'>', 2500000).order_by(u'country')
  results = query.stream()

  Python

  cities_ref = db.collection("cities")
  query = cities_ref.where("population", ">", 2500000).order_by("country")
  results = query.stream()
  C++
  // BAD EXAMPLE -- will crash the program:
  cities_ref.WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000))
    .OrderBy("country");
  Node.js
  citiesRef.where('population', '>', 2500000).orderBy('country');
  Gitmek
  // Note: This is an invalid query. It violates the constraint that range
  // and order by are required to be on the same field.
  query := cities.Where("population", ">", 2500000).OrderBy("country", firestore.Asc)
  PHP

  PHP

  Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

  $invalidRangeQuery = $citiesRef
    ->where('population', '>', 2500000)
    ->orderBy('country');
  Birlik
  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Country");
  C#

  C#

  Cloud Firestore istemcisi kurma ve oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore İstemci Kitaplıkları'na bakın.

  Query query = citiesRef
    .WhereGreaterThan("Population", 2500000)
    .OrderBy("Country");
  yakut
  query = cities_ref.where("population", ">", 2_500_000).order("country")
 • Sorgunuzu eşitlikte ( = ) veya yan tümcede in herhangi bir alana göre sıralayamazsınız.