Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Bezpieczne dane w Cloud Firestore

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie dwiema różnymi metodami, w zależności od używanych bibliotek klienta.

  • W przypadku bibliotek klientów mobilnych i internetowych użyj uwierzytelniania Firebase i reguł zabezpieczeń Cloud Firestore, aby obsługiwać uwierzytelnianie bezserwerowe, autoryzację i weryfikację danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane w bibliotekach klientów Android, Apple i Web za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Firestore .

    Użyj Sprawdzania aplikacji , aby upewnić się, że tylko Twoja aplikacja ma dostęp do danych Cloud Firestore.

    W przypadku aplikacji korzystających z Cloud Storage for Firebase użyj Cloud Firestore, aby zdefiniować warunki dostępu do zasobów Cloud Storage w dokumentach bazy danych, do których można uzyskać dostęp za pomocą reguł zabezpieczeń Cloud Storage .

  • W przypadku bibliotek klienta serwera użyj zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) do zarządzania dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane dla bibliotek klienckich Java, Python, Node.js i Go za pomocą IAM .