جستجوی متن کامل

اکثر برنامه ها به کاربران اجازه می دهند محتوای برنامه را جستجو کنند. برای مثال، ممکن است بخواهید پست‌هایی را جستجو کنید که حاوی یک کلمه خاص یا یادداشت‌هایی هستند که درباره موضوع خاصی نوشته‌اید.

Cloud Firestore از نمایه سازی بومی یا جستجوی فیلدهای متنی در اسناد پشتیبانی نمی کند. علاوه بر این، دانلود کل مجموعه برای جستجوی فیلدهای سمت مشتری عملی نیست.

برای فعال کردن جستجوی متن کامل داده‌های Cloud Firestore خود، از یک سرویس جستجوی شخص ثالث اختصاصی استفاده کنید. این سرویس‌ها قابلیت‌های فهرست‌سازی و جستجوی پیشرفته‌ای را بسیار فراتر از آنچه که هر پرس و جوی ساده پایگاه داده می‌تواند ارائه دهد، ارائه می‌کند.

قبل از ادامه، تحقیق کنید و سپس یکی از ارائه دهندگان جستجوی زیر را انتخاب کنید:

راه حل: سرویس جستجوی خارجی