Cloud Functions i Firebase

Google Cloud Functions to bezserwerowe rozwiązanie obliczeniowe Google do tworzenia aplikacji opartych na zdarzeniach. Jest to usługa oferowana przez zespoły Google Cloud Platform i Firebase.

Dla programistów Google Cloud Platform funkcje w Cloud Functions służą jako warstwa łącząca, która umożliwia połączenie logiki między usługami Google Cloud Platform (GCP) przez nasłuchiwanie zdarzeń i reagowanie na nie.

Dla deweloperów Firebase usługa Cloud Functions dla Firebase umożliwia rozszerzenie działania Firebase i integrowanie ich przez dodanie kodu po stronie serwera.

Oba rozwiązania umożliwiają szybkie i niezawodne wykonywanie funkcji w w pełni zarządzanym środowisku, w którym nie trzeba martwić się o zarządzanie serwerami ani udostępnianie infrastruktury.

Cloud Functions dla Firebase

Z Cloud Functions dla Firebase warto korzystać, jeżeli tworzysz aplikacje mobilne lub internetowe. Firebase zapewnia deweloperom aplikacji mobilnych dostęp do pełnej gamy w pełni zarządzanych usług związanych z urządzeniami mobilnymi, w tym do analiz, uwierzytelniania i baz danych czasu rzeczywistego. Usługę Cloud Functions uzupełnia i umożliwia rozszerzenie działania funkcji Firebase i łączenie ich przez dodanie kodu po stronie serwera.

Deweloperzy Firebase mogą łatwo zintegrować z usługami zewnętrznymi takie zadania jak przetwarzanie płatności czy wysyłanie SMS-ów. Deweloperzy mogą też uwzględniać niestandardowe logiki, które są zbyt skomplikowane dla urządzeń mobilnych lub które trzeba zabezpieczyć na serwerze. Więcej informacji o typowych przypadkach użycia integracji znajdziesz w sekcji Co mogę zrobić w Cloud Functions?. Dla deweloperów, którzy potrzebują bardziej funkcjonalnego backendu, funkcje w Cloud Functions zapewniają bramę do zaawansowanych możliwości Google Cloud Platform.

Usługa Cloud Functions dla Firebase jest zoptymalizowana pod kątem programistów Firebase:

  • pakietu SDK Firebase do konfigurowania funkcji za pomocą kodu.
  • Integracja z konsolą Firebase i interfejsem wiersza poleceń Firebase
  • Te same aktywatory co funkcje Google Cloud Functions, a dodatkowo reguły Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase, Uwierzytelnianie Firebase i Firebase Analytics

Cloud Functions dla Google Cloud Platform

Deweloperzy mogą łączyć i rozszerzać usługi GCP za pomocą kodu w postaci funkcji w Cloud Functions. Cloud Functions służy jako warstwa łącząca, która umożliwia łączenie usług GCP przez nasłuchiwanie zdarzeń i odpowiadanie na nie. Wystarczy do tego dodać kilka linijek kodu, aby wzbogacić możliwości usług GCP i tworzyć kombinacje wyższego poziomu bez konieczności udostępniania serwerów czy zarządzania nimi. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Google Cloud Functions.