Chức năng đám mây và Firebase

Google Cloud Functions là giải pháp điện toán không máy chủ của Google để tạo các ứng dụng dựa trên sự kiện. Đây là sản phẩm chung giữa nhóm Google Cloud Platform và nhóm Firebase.

Đối với nhà phát triển Google Cloud Platform, Chức năng đám mây đóng vai trò như một lớp kết nối cho phép bạn kết nối logic giữa các dịch vụ Google Cloud Platform (GCP) bằng cách nghe và phản hồi các sự kiện.

Đối với nhà phát triển Firebase, Chức năng đám mây dành cho Firebase cung cấp một cách để mở rộng hành vi của Firebase và tích hợp các tính năng của Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Cả hai giải pháp đều cung cấp quá trình thực thi các chức năng nhanh chóng và đáng tin cậy trong một môi trường được quản lý toàn diện, nơi bạn không cần phải lo lắng về việc quản lý máy chủ hoặc cấp phép bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Cloud Functions cho Firebase

Bạn nên sử dụng Chức năng đám mây cho Firebase nếu là nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng di động hoặc ứng dụng web dành cho thiết bị di động. Firebase cho phép nhà phát triển di động truy cập vào một loạt các dịch vụ được quản lý hoàn toàn dành cho thiết bị di động, bao gồm cả dịch vụ phân tích, xác thực và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Chức năng đám mây hoàn thiện các tính năng được cung cấp bằng cách cung cấp cách mở rộng và kết nối hành vi của các tính năng Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Nhà phát triển Firebase có thể dễ dàng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài để phục vụ những công việc như xử lý khoản thanh toán và gửi tin nhắn SMS. Ngoài ra, nhà phát triển có thể đưa vào logic tuỳ chỉnh quá nặng đối với thiết bị di động hoặc cần được bảo mật trên máy chủ. Hãy xem bài viết Tôi có thể làm gì với chức năng đám mây? để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng tích hợp điển hình. Đối với các nhà phát triển cần phần phụ trợ có đầy đủ tính năng hơn, Cloud Function cung cấp một cánh cổng dẫn đến các tính năng mạnh mẽ trong Google Cloud Platform.

Chức năng đám mây của Firebase được tối ưu hóa cho các nhà phát triển Firebase:

  • Firebase SDK để định cấu hình các chức năng của bạn thông qua mã
  • Tích hợp với Bảng điều khiển của Firebase và Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase
  • Các điều kiện kích hoạt tương tự như Google Cloud Functions, cùng với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, Xác thực Firebase và điều kiện kích hoạt Firebase Analytics

Chức năng đám mây dành cho Google Cloud Platform

Nhà phát triển có thể kết nối và mở rộng các dịch vụ của GCP bằng cách viết mã dưới dạng một Chức năng đám mây. Chức năng đám mây đóng vai trò là lớp kết nối cho phép bạn kết hợp logic giữa các dịch vụ GCP bằng cách lắng nghe và phản hồi các sự kiện. Chỉ với một vài dòng mã, nhà phát triển có thể tận dụng các dịch vụ GCP để tạo thêm các tổ hợp ở cấp độ cao hơn mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Xem tài liệu về Google Cloud Functions để biết thêm thông tin.