Zintegruj frameworki internetowe z Hostingiem

Firebase Hosting integruje się z popularnymi nowoczesnymi platformami internetowymi, w tym Angular i Next.js. Korzystając z Firebase Hosting i Cloud Functions dla Firebase w połączeniu z tymi platformami, możesz tworzyć aplikacje i mikrousługi w preferowanym środowisku framework, a następnie wdrażać je w zarządzanym, bezpiecznym środowisku serwerowym.

Wsparcie podczas tej wczesnej wersji zapoznawczej obejmuje następujące funkcje:

  • Wdrażaj aplikacje internetowe składające się ze statycznej zawartości internetowej
  • Wdrażaj aplikacje internetowe korzystające z renderowania wstępnego/generowania witryn statycznych (SSG)
  • Wdrażaj aplikacje internetowe korzystające z renderowania po stronie serwera (SSR) — pełnego renderowania serwera na żądanie

Firebase zapewnia tę funkcjonalność za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia Firebase. Inicjując Hosting z wiersza poleceń, podajesz informacje o swoim nowym lub istniejącym projekcie WWW, a CLI konfiguruje odpowiednie zasoby dla wybranego środowiska WWW.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz wdrażać aplikację w Firebase, przejrzyj następujące wymagania i opcje:

  • Firebase CLI w wersji 12.1.0 lub nowszej. Pamiętaj, aby zainstalować interfejs CLI przy użyciu preferowanej metody.
  • Opcjonalnie: włączone rozliczenia w projekcie Firebase (wymagane, jeśli planujesz korzystać z SSR)

Podawaj lokalnie

Możesz przetestować integrację lokalnie, wykonując następujące kroki:

  1. Uruchom firebase emulators:start od terminala. Spowoduje to utworzenie aplikacji i udostępnienie jej przy użyciu interfejsu wiersza polecenia Firebase.
  2. Otwórz aplikację internetową pod lokalnym adresem URL zwróconym przez interfejs CLI (zwykle http://localhost:5000).

Wdróż swoją aplikację w Hostingu Firebase

Gdy będziesz gotowy, aby udostępnić zmiany całemu światu, wdróż aplikację w działającej witrynie:

  1. Uruchom firebase deploy z terminala.
  2. Sprawdź swoją witrynę pod adresem: SITE_ID.web.app lub PROJECT_ID.web.app (lub domena niestandardowa, jeśli ją skonfigurujesz).

Następne kroki

Zobacz szczegółowy przewodnik dotyczący preferowanego frameworka: