Proje kaynaklarını birden fazla sitede paylaşın

Tek bir Firebase projesinde bir veya daha fazla Firebase Barındırma sitesi oluşturabilirsiniz. Sitelerin tümü aynı Firebase projesinde olduğundan, tüm siteler projenin diğer Firebase kaynaklarına erişebilir.

Aynı Firebase projesinde birden fazla Hosting sitesi oluşturduğunuzda Firebase kaynaklarını ilgili siteler ve uygulamalar arasında daha kolay paylaşabilirsiniz. Örneğin, blogunuzu, yönetici panelinizi ve herkese açık uygulamanızı aynı Firebase projesinde ayrı siteler olarak oluşturursanız bunların tümü aynı Firebase Authentication kullanıcı veritabanını paylaşırken kendilerine ait benzersiz alan adları veya içeriklere sahip olur.

1. Adım: Firebase CLI sürümünüzü güncelleyin

Firebase CLI'ın en son sürümüne güncelleyerek en güncel Firebase Hosting özelliklerine erişin.

2. Adım: Başka siteler ekleyin

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Firebase projesine başka siteler ekleyin:

Bu yöntemlerin her birinde, site için Firebase tarafından sağlanan varsayılan alt alan adlarını oluşturmak amacıyla kullanılan bir SITE_ID belirtirsiniz:

 • SITE_ID.web.app
 • SITE_ID.firebaseapp.com

Bu URL'ler için SITE_ID kullanıldığından, site kimliği aşağıdaki koşullara sahiptir:

 • Geçerli bir ana makine adı etiketi olmalıdır; yani ., _ vb. içeremez.
 • En fazla 30 karakter uzunluğunda olmalıdır
 • Firebase'de genel olarak benzersiz olmalıdır

Her bir siteye, aynı içeriği ve yapılandırmayı birden fazla URL'ye sunmak için isteğe bağlı olarak özel alan adları da ekleyebilirsiniz.

İkincil bir siteyi silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istenmeyen siteleri Firebase projesinden silin:

Firebase proje kimliğinizle aynı SITE_ID değerine sahip varsayılan siteyi silemeyeceğinizi unutmayın.

3. Adım: Siteleriniz için dağıtım hedeflerini ayarlayın

Birden fazla siteniz varsa ve Firebase CLI dağıtım komutlarını çalıştırdığınızda CLI, her siteye hangi ayarların dağıtılması gerektiğini iletecek bir yönteme ihtiyaç duyar. Dağıtma hedefleri sayesinde, firebase.json yapılandırma dosyanızda ve Firebase CLI komutlarınızda test etmek ya da sitelerinize dağıtım yapmak için belirli bir siteyi TARGET_NAME ile benzersiz şekilde tanımlayabilirsiniz.

Dağıtım hedefi oluşturmak ve bir Hosting sitesine TARGET_NAME uygulamak için proje dizininizin kök dizininden aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın:

firebase target:apply hosting TARGET_NAME RESOURCE_IDENTIFIER

Parametreler burada:

 • TARGET_NAME: Dağıtım yaptığınız Barındırma sitesinin benzersiz adı (kendi tanımladığınız)

 • RESOURCE_IDENTIFIERFirebase projenizde listelendiği şekliyle Hosting sitesi için SITE_ID

Örneğin, Firebase projenizde iki site (myapp-blog ve myapp-app) oluşturduysanız aşağıdaki komutları çalıştırarak her siteye benzersiz bir TARGET_NAME (sırasıyla blog ve app) uygulayabilirsiniz:

firebase target:apply hosting blog myapp-blog
firebase target:apply hosting app myapp-app

Dağıtım hedeflerinin ayarları, proje dizininizdeki .firebaserc dosyasında depolanır. Bu nedenle, dağıtım hedeflerini proje başına bir kez ayarlamanız yeterlidir.

4. Adım: Her site için barındırma yapılandırmasını tanımlayın

firebase.json dosyanızda barındırma yapılandırmasını tanımlarken sitenin uygulanan TARGET_NAME özelliğini kullanın.

 • firebase.json dosyanız birden fazla sitenin yapılandırmasını tanımlıyorsa bir dizi biçimi kullanın:

  {
   "hosting": [ {
     "target": "blog", // "blog" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-blog"
     "public": "blog/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-blog"
  
     // ...
    },
    {
     "target": "app", // "app" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-app"
     "public": "app/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-app"
  
     // ...
  
     "rewrites": [...] // You can define specific Hosting configurations for each site
    }
   ]
  }
  
 • firebase.json dosyanız yalnızca bir sitenin yapılandırmasını tanımlıyorsa dizi biçimi kullanmanız gerekmez:

  {
   "hosting": {
     "target": "blog",
     "public": "dist",
  
     // ...
  
     "rewrites": [...]
   }
  }
  

5. Adım: Yerel olarak test edin, değişiklikleri önizleyin ve sitelerinize dağıtın

Yerel proje dizininizin kök dizininden aşağıdaki komutları çalıştırın.

Komut Açıklama
firebase emulators:start --only hosting Hosting içeriği ve varsayılan Hosting sitesinin yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de emüle eder
firebase emulators:start --only hosting:TARGET_NAME Belirtilen Hosting sitesinin barındırma içeriği ve yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de emüle eder
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID
Varsayılan Hosting sitesinin Hosting içeriğini ve yapılandırmasını bir önizleme URL'sinde dağıtır
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID --only TARGET_NAME
Belirtilen Hosting sitesinin Hosting içeriğini ve yapılandırmasını bir önizleme URL'sinde dağıtır
firebase deploy --only hosting Hosting içeriğini ve yapılandırmasını firebase.json içinde yapılandırılmış tüm Hosting sitelerinin canlı kanalına dağıtır
firebase deploy --only hosting:TARGET_NAME Hosting içeriğini ve yapılandırmasını, belirtilen Hosting sitesinin canlı kanalına dağıtır
Komut Açıklama
(önerilmez. Onun yerine emulators:start kullanın)
firebase serve --only hosting
Hosting içeriğini ve varsayılan Hosting sitesinin yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de sunar
(önerilmez. Onun yerine emulators:start kullanın)
firebase serve --only hosting:TARGET_NAME
Belirtilen Hosting sitesinin Hosting içeriğini ve yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de sunar