Bắt đầu với Dịch vụ lưu trữ Firebase

Firebase Hosting cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ nội dung tĩnh của ứng dụng (HTML, CSS, JavaScript, tệp phương tiện, v.v.) cũng như để phân phát nội dung động và lưu trữ các vi dịch vụ .

Dịch vụ lưu trữ cấp sản xuất của chúng tôi được hỗ trợ bởi mạng phân phối nội dung toàn cầu (CDN). Theo mặc định, dịch vụ lưu trữ phân phát nội dung của bạn qua SSL và có thể được sử dụng miễn phí với miền tùy chỉnh của riêng bạn hoặc trên các miền phụ của dự án của bạn trên web.appfirebaseapp.com .

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể thiết lập Firebase Hosting, bạn cần tạo dự án Firebase .

Bước 1 : Cài đặt Firebase CLI

Hãy truy cập tài liệu về Firebase CLI để tìm hiểu cách cài đặt CLI hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất của CLI.

Bước 2 : Khởi tạo dự án của bạn

Để kết nối các tệp dự án cục bộ với dự án Firebase của bạn, hãy chạy lệnh sau từ thư mục gốc của thư mục dự án cục bộ:

firebase init hosting

Trong quá trình khởi tạo dự án, từ lời nhắc CLI của Firebase:

 1. Chọn một dự án Firebase để kết nối với thư mục dự án cục bộ của bạn.

  Dự án Firebase đã chọn là dự án Firebase "mặc định" cho thư mục dự án địa phương của bạn. Để kết nối các dự án Firebase bổ sung với thư mục dự án cục bộ của bạn, hãy thiết lập bí danh dự án .

 2. Chỉ định một thư mục để sử dụng làm thư mục gốc công khai của bạn.

  Thư mục này chứa tất cả các tệp tĩnh được cung cấp công khai của bạn, bao gồm tệp index.html và bất kỳ nội dung nào khác mà bạn muốn triển khai lên Firebase Hosting.

  • Mặc định cho thư mục gốc công khai được gọi là public .

   • Bạn có thể chỉ định thư mục gốc công khai của mình ngay bây giờ hoặc bạn có thể chỉ định nó sau trong tệp cấu hình firebase.json .

   • Nếu bạn chọn mặc định và chưa có thư mục có tên public , Firebase sẽ tạo thư mục đó cho bạn.

  • Nếu bạn chưa có tệp index.html hoặc tệp 404.html hợp lệ trong thư mục gốc công khai, Firebase sẽ tạo chúng cho bạn.

 3. Chọn một cấu hình cho trang web của bạn.

  Nếu bạn chọn tạo ứng dụng một trang thì Firebase sẽ tự động thêm cấu hình viết lại cho bạn.

Khi kết thúc quá trình khởi tạo, Firebase sẽ tự động tạo và thêm hai tệp vào thư mục gốc của thư mục ứng dụng cục bộ của bạn:

Bước 3 : Triển khai đến trang web của bạn

Để triển khai tới trang web của bạn, hãy chạy lệnh sau từ thư mục gốc của thư mục dự án cục bộ của bạn:

firebase deploy --only hosting

Lệnh này triển khai nội dung và cấu hình Lưu trữ của bạn tới các tên miền phụ do Firebase cung cấp sau:

 • PROJECT_ID .web.app
 • PROJECT_ID .firebaseapp.com

Tìm hiểu thêm về việc triển khai và thậm chí thử nghiệm cục bộ trang web của bạn .

Bước tiếp theo

Bây giờ trang web của bạn đã sẵn sàng để chia sẻ với mọi người!