Hosting Firebase

Hosting Firebase zapewnia szybki i bezpieczny hosting aplikacji internetowych.

Hosting Firebase to hosting treści internetowych klasy produkcyjnej dla programistów. Za pomocą jednego polecenia możesz szybko wdrożyć aplikacje internetowe w globalnej sieci CDN (sieci dostarczania treści). Chociaż Hosting Firebase jest zoptymalizowany pod kątem statycznych i jednostronicowych aplikacji internetowych, możesz też połączyć Hosting Firebase z Cloud Functions lub Cloud Run, aby tworzyć i hostować treści dynamiczne oraz mikroserwisy w Firebase.

Pierwsze kroki

Najważniejsze funkcje

Przesyłaj treści przez bezpieczne połączenie W Hosting Firebase wbudowany jest protokół SSL, który nie wymaga konfiguracji, dlatego treść jest zawsze dostarczana w bezpieczny sposób.
Szybkie dostarczanie treści Każdy przesyłany plik jest zapisywany w pamięci podręcznej na dyskach SSD na brzegach sieci CDN na całym świecie i udostępniany jako gzip lub Brotli. Automatycznie wybieramy najlepszą metodę kompresji dla Twoich treści. Niezależnie od tego, gdzie są Twoi użytkownicy, treści są dostarczane szybko.
Emuluj zmiany, a nawet udostępniaj je przed publikacją.

Wyświetlaj i testuj zmiany pod lokalnie hostowanego adresu URL oraz wchodź w interakcję z emulowanym backendem.

Udostępnij zmiany współpracownikom za pomocą tymczasowych adresów URL podglądu. Hosting zapewnia też integrację z GitHubem, co ułatwia iteracje podglądanych treści.

Wdrażanie nowych wersji przy użyciu jednego polecenia

Dzięki interfejsowi wiersza poleceń Firebase możesz uruchomić aplikację w kilka sekund. Narzędzia wiersza poleceń umożliwiają dodawanie celów wdrożenia do procesu kompilacji.

Jeśli chcesz cofnąć wdrożenie, Hosting zapewnia przywrócenie jednym kliknięciem.

Jak to działa?

Niezależnie od tego, czy wdrażasz prostą stronę docelową aplikacji, czy złożoną aplikację PWA, Hosting zapewnia infrastrukturę, funkcje i narzędzia odpowiednie do wdrażania witryn i aplikacji oraz zarządzania nimi.

Za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase wdrażasz pliki z lokalnych katalogów na komputerze na naszych serwerach Hostingu. Oprócz udostępniania treści statycznych możesz używać Cloud Functions dla Firebase lub Cloud Run do obsługi treści dynamicznych i hostowania mikroserwisów w swoich witrynach. Wszystkie treści są udostępniane przez połączenie SSL z najbliższego serwera brzegowego w naszej globalnej sieci CDN.

Możesz też wyświetlić zmiany i przetestować je przed opublikowaniem. Za pomocą Pakietu emulatorów lokalnych Firebase możesz emulować aplikację i zasoby backendu pod lokalnie hostowanym adresem URL. Możesz też udostępnić zmiany pod tymczasowym adresem URL podglądu i skonfigurować integrację z GitHubem, by ułatwić sobie iterację podczas tworzenia aplikacji.

Hosting Firebase udostępnia uproszczone opcje konfiguracji hostingu umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji PWA. Możesz bez trudu przepisywać adresy URL na potrzeby routingu po stronie klienta, konfigurować niestandardowe nagłówki, a nawet wyświetlać zlokalizowane treści.

Firebase udostępnia kilka domen i subdomen, które pozwalają wyświetlać Twoje treści:

  • Domyślnie każdy projekt Firebase ma bezpłatne subdomeny w domenach web.app i firebaseapp.com. Te 2 witryny oferują tę samą wdrożoną treść i konfigurację.

  • Możesz utworzyć wiele witryn, jeśli masz powiązane witryny i aplikacje, które wyświetlają różne treści, ale nadal korzystają z tych samych zasobów projektu Firebase (np. masz bloga, panel administracyjny i aplikację publiczną).

  • Możesz połączyć własną nazwę domeny z witryną hostowaną w Firebase.

Firebase automatycznie udostępnia certyfikaty SSL we wszystkich Twoich domenach, dzięki czemu Twoje treści są wyświetlane w bezpieczny sposób.

Ścieżka implementacji

Instalowanie interfejsu wiersza poleceń Firebase Interfejs wiersza poleceń Firebase ułatwia skonfigurowanie nowego projektu Hostingu, uruchamianie lokalnego serwera programistycznego i wdrażanie treści.
Skonfiguruj katalog projektu

Dodaj zasoby statyczne do katalogu projektu lokalnego, a następnie uruchom polecenie firebase init, aby połączyć katalog z projektem Firebase.

W katalogu projektów lokalnych możesz też skonfigurować Cloud Functions lub Cloud Run na potrzeby zawartości dynamicznych i mikroserwisów.

Wyświetl, przetestuj i udostępnij zmiany przed ich opublikowaniem (opcjonalne)

Uruchom firebase emulators:start, aby emulować usługi Hosting i zasoby projektu backendu pod adresem URL hostowanym lokalnie.

Aby wyświetlić i udostępnić zmiany pod tymczasowym adresem URL podglądu, uruchom polecenie firebase hosting:channel:deploy, aby utworzyć i wdrożyć zmiany w kanale podglądu. Skonfiguruj integrację z GitHubem, aby ułatwić sobie iteracje treści widocznych na podglądzie.

Wdrażanie witryny Jeśli wszystko jest w porządku, uruchom firebase deploy, aby przesłać najnowszy zrzut na nasze serwery. Jeśli chcesz cofnąć wdrożenie, możesz je przywrócić jednym kliknięciem w konsoli Firebase.
Połącz z aplikacją internetową Firebase (opcjonalnie) Po połączeniu witryny z aplikacją internetową Firebase możesz używać Google Analytics do zbierania danych o korzystaniu i działaniach Twojej aplikacji oraz używać Monitorowania wydajności Firebase do uzyskiwania wglądu w cechy wydajności aplikacji.

Dalsze kroki