Dịch

Với API dịch thuật trên thiết bị của ML Kit, bạn có thể dịch văn bản động giữa 59 ngôn ngữ.

iOS Android

Khả năng chính

Hỗ trợ ngôn ngữ rộng Dịch giữa 59 ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ .
Các mô hình dịch đã được chứng minh Được hỗ trợ bởi các mô hình tương tự được sử dụng trong chế độ ngoại tuyến của ứng dụng Google Dịch.
Quản lý mô hình động Giữ yêu cầu bộ nhớ trên thiết bị ở mức thấp bằng cách tải xuống và quản lý gói ngôn ngữ một cách linh hoạt.
Chạy trên thiết bị Bản dịch được thực hiện nhanh chóng và không yêu cầu bạn gửi văn bản của người dùng đến máy chủ từ xa.

Hạn chế

Bản dịch trên thiết bị dành cho các bản dịch thông thường và đơn giản, đồng thời chất lượng bản dịch phụ thuộc vào ngôn ngữ cụ thể được dịch từ và sang. Vì vậy, bạn nên đánh giá chất lượng bản dịch cho trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Nếu bạn yêu cầu độ trung thực cao hơn, hãy thử API dịch thuật đám mây .

Ngoài ra, các mô hình dịch thuật của ML Kit cũng được đào tạo để dịch sang và từ tiếng Anh. Khi bạn dịch giữa các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, tiếng Anh được sử dụng làm bản dịch trung gian, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo Nguyên tắc sử dụng cho Bản dịch trên thiết bị ML Kit để biết các nguyên tắc và hạn chế quan trọng đối với việc sử dụng API này. Tài liệu này bao gồm các yêu cầu xung quanh việc ghi công trong ứng dụng của bạn khi dịch văn bản.

Cung cấp thông tin phản hồi

Do sự phức tạp của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bản dịch được cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng. Nếu bạn gặp phải bản dịch không phù hợp, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase . Phản hồi của bạn giúp tiếp tục cải thiện các mô hình và cũng cho phép chúng tôi vô hiệu hóa các bản dịch không phù hợp.