Ćwiczenia z kodowania ML

Wypróbuj te laboratoria kodowania, aby dowiedzieć się, jak Firebase może pomóc w łatwiejszym i efektywniejszym korzystaniu z modeli TensorFlow Lite.

Klasyfikacja cyfr (wprowadzenie do wdrażania modelu)

Zrzut ekranu aplikacji do klasyfikacji cyfr

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji wdrażania modeli Firebase, budując aplikację, która rozpoznaje cyfry pisane odręcznie. Wdrażaj modele TensorFlow Lite za pomocą Firebase ML, analizuj wydajność modeli za pomocą monitorowania wydajności i testuj skuteczność modeli za pomocą testów A/B. ( iOS+ , Android )

Analiza nastrojów

Zrzut ekranu aplikacji do analizy nastrojów

W tym laboratorium kodowania używasz własnych danych szkoleniowych, aby dostroić istniejący model klasyfikacji tekstu, który identyfikuje tonację wyrażoną we fragmencie tekstu. Następnie wdrażasz model za pomocą Firebase ML i porównujesz dokładność starego i nowego modelu z testami A/B. ( iOS+ , Android )

Rekomendacja treści

Zrzut ekranu aplikacji do rekomendacji treści

Silniki rekomendacji pozwalają spersonalizować doświadczenia poszczególnych użytkowników, prezentując im bardziej trafne i angażujące treści. Zamiast tworzyć złożony potok do obsługi tej funkcji, w tym laboratorium kodów pokazano, jak można zaimplementować mechanizm rekomendacji treści dla aplikacji, ucząc i wdrażając model uczenia maszynowego na urządzeniu. ( iOS+ , Android )