ML Codelabs

Hãy thử các phòng thí nghiệm lập trình này để tìm hiểu thực tế cách Firebase có thể giúp bạn sử dụng các mô hình TensorFlow Lite dễ dàng và hiệu quả hơn.

Phân loại chữ số (giới thiệu về triển khai mô hình)

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng phân loại chữ số

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng triển khai mô hình của Firebase bằng cách tạo ứng dụng nhận dạng các chữ số viết tay. Triển khai các mô hình TensorFlow Lite với Firebase ML, phân tích hiệu suất của mô hình với Giám sát hiệu suất và kiểm tra tính hiệu quả của mô hình với Thử nghiệm A/B. ( iOS+ , Android )

phân tích tình cảm

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng phân tích tình cảm

Trong phòng thí nghiệm lập trình này, bạn sử dụng dữ liệu đào tạo của riêng mình để tinh chỉnh mô hình phân loại văn bản hiện có để xác định cảm xúc được thể hiện trong một đoạn văn bản. Sau đó, bạn triển khai mô hình bằng Firebase ML và so sánh độ chính xác của mô hình cũ và mới bằng Thử nghiệm A/B. ( iOS+ , Android )

Đề xuất nội dung

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng đề xuất nội dung

Công cụ đề xuất cho phép bạn cá nhân hóa trải nghiệm cho từng người dùng, trình bày cho họ nội dung hấp dẫn và phù hợp hơn. Thay vì xây dựng một quy trình phức tạp để cung cấp năng lượng cho tính năng này, phòng thí nghiệm lập trình này cho thấy cách bạn có thể triển khai công cụ đề xuất nội dung cho ứng dụng bằng cách đào tạo và triển khai mô hình ML trên thiết bị. ( iOS+ , Android )