Lớp học lập trình học máy

Hãy thử tham gia các lớp học lập trình này để tìm hiểu cách Firebase có thể giúp bạn sử dụng các mô hình TensorFlow Lite một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Phân loại số (giới thiệu về việc triển khai mô hình)

Ảnh chụp màn hình ứng dụng phân loại chữ số

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng triển khai mô hình của Firebase bằng cách tạo một ứng dụng nhận dạng các chữ số viết tay. Triển khai các mô hình TensorFlow Lite bằng công nghệ học máy của Firebase, phân tích hiệu suất của mô hình bằng tính năng Giám sát hiệu suất và kiểm thử mức độ hiệu quả của mô hình bằng tính năng Thử nghiệm A/B. (iOS+, Android)

Phân tích cảm xúc

Ảnh chụp màn hình ứng dụng phân tích cảm xúc

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ dùng dữ liệu huấn luyện của chính mình để tinh chỉnh một mô hình phân loại văn bản hiện có nhằm xác định biểu cảm được thể hiện trong một đoạn văn bản. Sau đó, bạn triển khai mô hình này bằng công nghệ Học máy của Firebase và so sánh độ chính xác của các mô hình cũ và mới bằng tính năng Thử nghiệm A/B. (iOS+, Android)

Đề xuất nội dung

Ảnh chụp màn hình ứng dụng đề xuất nội dung

Công cụ đề xuất giúp bạn cá nhân hoá trải nghiệm cho từng người dùng, mang đến cho họ nội dung hấp dẫn và phù hợp hơn. Thay vì xây dựng một quy trình phức tạp để hỗ trợ tính năng này, lớp học lập trình này sẽ chỉ cho bạn cách triển khai công cụ đề xuất nội dung cho ứng dụng bằng cách huấn luyện và triển khai mô hình học máy trên thiết bị. (iOS+, Android)