การรับรู้ข้อความ

ด้วย API การจดจำข้อความของ Cloud Vision คุณสามารถจดจำข้อความใน ภาษาและสคริปต์ต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา

ด้วย API บนคลาวด์นี้ คุณสามารถป้อนข้อมูลที่น่าเบื่อได้โดยอัตโนมัติและแยกข้อความออกจากรูปภาพของเอกสาร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือแปลเอกสารได้

iOS+ แอนดรอยด์

ความสามารถที่สำคัญ

การรู้จำข้อความที่มีความแม่นยำสูง

API การจดจำข้อความของ Firebase ML ขับเคลื่อนโดยความสามารถในการทำความเข้าใจรูปภาพระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Google Cloud

ลองด้วยตัวเองด้วย การสาธิต Cloud Vision API

เหมาะสำหรับภาพถ่ายและเอกสาร

API ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับทั้งการจดจำข้อความที่กระจัดกระจายในรูปภาพ (เช่น ภาพถ่ายป้ายถนนหรือนามบัตร) และการจดจำข้อความที่เว้นระยะหนาแน่นในรูปภาพของเอกสาร

รองรับภาษากว้างๆ

จดจำข้อความใน ภาษาและสคริปต์ต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา

ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนจำกัด

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานคุณสมบัตินี้ 1,000 ครั้งแรกต่อเดือน: ดู ราคา

ตัวอย่างผลลัพธ์

ข้อความกระจัดกระจาย

ภาพ: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie -- 2015 -- 8123" / CC BY-SA 4.0

ผลลัพธ์บางส่วน

ข้อความที่ได้รับการยอมรับ
ข้อความ Wege der
parlamentarischen
Demokratie
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
บล็อก (1 บล็อก)
บล็อก 0
ข้อความ Wege der
parlamentarischen
Demokratie
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ เดอ
เส้น (3 บรรทัด)
บรรทัด 0
ข้อความ Wege der
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ เดอ
องค์ประกอบ (2 องค์ประกอบ)
องค์ประกอบ 0
ข้อความ Wege

ข้อความเอกสาร

ผลลัพธ์บางส่วน

ข้อความเต็ม
ข้อความ
361
DR. SEWARD'S DIARY
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once, as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked :-
"But why?"
"You must take me with you. I am safer with you, and
you shall be safer, too."
"But why, dear Madam Mina? You know that your
safety is our solemnest duty. We go into danger, to which
you are, or may be, more liable than any of us from
from circumstances--things that have been." He paused,
embarrassed.
As she replied, she raised her finger and pointed to her
forehead:
"I know. That is why I must go. I can tell you now,
whilst the sun is coming up; I may not be able again. I
know that when the Count wills me I must go. I know that
if he tells me to come in secret, I must come by wile; by
any device to hoodwink—even Jonathan." God saw the
look that she turned on me as she spoke, and if there be
indeed a Recording Angel that look is noted to her ever-
lasting honour. I could only clasp her hand. I could not
speak; my emotion was too great for even the relief of
tears. She went on
"You men are brave and strong. You are strong in your
numbers, for you can defy that which would break down
the human endurance of one who had to guard alone. Be-
sides, I may be of service, since you can hypotise me and
so learn that which even I myself do not know." Dr. Van
Helsing said very gravely
"Madam Mina, you are, as always, most wise. You shall
with us come; and together we shall do that which we go
forth to achieve." When he had spoken, Mina's long spell
of silence made me look at her. She had fallen back on her
บล็อก (2 บล็อก)
บล็อก 1
ข้อความ
DR. SEWARD'S DIARY
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once, as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked :-
"But why?"
"You must take me with you. I am safer with you, and
you shall be safer, too."
"But why, dear Madam Mina? You know that your
safety is our solemnest duty. We go into danger, to which
you are, or may be, more liable than any of us from
from circumstances--things that have been." He paused,
embarrassed.
As she replied, she raised her finger and pointed to her
forehead:
"I know. That is why I must go. I can tell you now,
whilst the sun is coming up; I may not be able again. I
know that when the Count wills me I must go. I know that
if he tells me to come in secret, I must come by wile; by
any device to hoodwink—even Jonathan." God saw the
look that she turned on me as she spoke, and if there be
indeed a Recording Angel that look is noted to her ever-
lasting honour. I could only clasp her hand. I could not
speak; my emotion was too great for even the relief of
tears. She went on
"You men are brave and strong. You are strong in your
numbers, for you can defy that which would break down
the human endurance of one who had to guard alone. Be-
sides, I may be of service, since you can hypotise me and
so learn that which even I myself do not know." Dr. Van
Helsing said very gravely
"Madam Mina, you are, as always, most wise. You shall
with us come; and together we shall do that which we go
forth to achieve." When he had spoken, Mina's long spell
of silence made me look at her. She had fallen back on her
ความมั่นใจ 0.98
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
ย่อหน้า (10 ย่อหน้า)
วรรค 1
ข้อความ
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
ความมั่นใจ 0.97
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
คำ (34 คำ)
คำที่ 7
ข้อความ
simply
ความมั่นใจ 0.99
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว
สัญลักษณ์ (6 สัญลักษณ์)
สัญลักษณ์ 0
ข้อความ
s
ความมั่นใจ 0.97
Bounding Box/กรอบ Rect (Android) หรือ CGRect (iOS+)
รหัสภาษาที่ได้รับการยอมรับ ห้องน้ำในตัว