הגדר את חבילת האמולטור המקומי

האמולטורים של Firebase מקלים על אימות מלא של התנהגות האפליקציה שלך ולאמת את תצורות כללי האבטחה של Firebase. השתמש באמולטורים של Firebase כדי להפעיל ולהפוך בדיקות יחידות לאוטומטיות בסביבה מקומית.

התקן את אמולטורי Firebase

לפני שתתחיל ודא שהתקנת את Firebase CLI והגדרת את Firebase Local Emulator Suite

הפעל את האמולטור באמצעות הפקודה הבאה. האמולטור פועל במהלך כל הבדיקות שלך.

Cloud Firestore

 firebase emulators:start --only firestore
 

מסד נתונים בזמן אמת

 firebase emulators:start --only database
 

אחסון בענן

 firebase emulators:start --only storage
 

הגדר בדיקות והפעל את האמולטור

כעת, לאחר שהתקנת את האמולטור, הגדר בדיקות והפק דוחות כדי לאמת את התנהגות הכללים שלך לפני שאתה פורס אותם לייצור.

התחלה מהירה

לכמה מקרי בדיקה בסיסיים עם כללים פשוטים, נסה את ההתחלה המהירה לבדיקה .