Usuwanie plików za pomocą Cloud Storage na Androidzie

Po przesłaniu plików do Cloud Storage możesz je również usunąć.

Usuwanie pliku

Aby usunąć plik, najpierw utwórz do niego odwołanie. Następnie wywołaj dla tego odwołania metodę delete().

Kotlin+KTX

// Create a storage reference from our app
val storageRef = storage.reference

// Create a reference to the file to delete
val desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg")

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener {
  // File deleted successfully
}.addOnFailureListener {
  // Uh-oh, an error occurred!
}

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

// Create a reference to the file to delete
StorageReference desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg");

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    // File deleted successfully
  }
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
    // Uh-oh, an error occurred!
  }
});

Obsługa błędów

Przy usuwaniu plików mogą wystąpić błędy z różnych powodów, np. gdy plik nie istnieje lub użytkownik nie ma uprawnień do usunięcia odpowiedniego pliku. Więcej informacji o błędach znajdziesz w sekcji Obsługa błędów w dokumentacji.