Usuń pliki za pomocą Cloud Storage w Internecie

Po przesłaniu plików do Cloud Storage możesz je także usunąć.

Usuń plik

Aby usunąć plik, najpierw utwórz odniesienie do tego pliku. Następnie wywołaj metodę delete() dla tego odniesienia, która zwróci Promise , która zostanie rozpatrzona, lub błąd, jeśli Promise zostanie odrzucona.

Web modular API

import { getStorage, ref, deleteObject } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a reference to the file to delete
const desertRef = ref(storage, 'images/desert.jpg');

// Delete the file
deleteObject(desertRef).then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Web namespaced API

// Create a reference to the file to delete
var desertRef = storageRef.child('images/desert.jpg');

// Delete the file
desertRef.delete().then(() => {
  // File deleted successfully
}).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
});

Obsługa błędów

Istnieje wiele powodów, dla których podczas usuwania plików mogą wystąpić błędy, np. plik nie istnieje lub użytkownik nie ma uprawnień do usunięcia żądanego pliku. Więcej informacji na temat błędów można znaleźć w sekcji Obsługiwanie błędów w dokumentacji.