Pierwsze kroki z interfejsem Gemini API z użyciem pakietów SDK Vertex AI dla Firebase


Z tego przewodnika dowiesz się, jak zacząć dzwonić pod numery Vertex AI Gemini API bezpośrednio z aplikacji za pomocą pakiety SDK Vertex AI dla Firebase.

Wymagania wstępne

Krok 1. Skonfiguruj projekt Firebase i połącz z nią swoją aplikację

Jeśli masz już projekt Firebase i aplikację połączoną z Firebase

  1. W konsoli Firebase otwórz Strona Build with Gemini, a potem kliknij drugą kartę, aby uruchomić przepływ pracy, następujących zadań. Jeśli w konsoli wyświetli się karta Vertex AI, Te zadania są wykonane.

  2. Przejdź do następnego kroku tego przewodnika, aby dodać pakiet SDK do aplikacji.

Jeśli nie masz jeszcze projektu Firebase ani aplikacji połączonej z Firebase


Krok 2. Dodaj pakiet SDK

Po skonfigurowaniu projektu Firebase i połączeniu aplikacji z Firebase (zobacz poprzedni krok), możesz teraz dodać pakiet SDK Vertex AI dla Firebase do swojej aplikacji.

Krok 3. Zainicjuj usługę Vertex AI i model generatywny

Zanim będzie można wykonywać wywołania interfejsu API, musisz zainicjować Vertex AI i modelu generatywnego.

Po przeczytaniu przewodnika dla początkujących dowiedz się, jak wybrać model Gemini i (opcjonalnie) lokalizacja odpowiednią do przypadku użycia i aplikacji.

Krok 4. Wywołaj interfejs Vertex AI Gemini API

Po połączeniu aplikacji z Firebase, dodaniu pakietu SDK i zainicjowaniu jej usługę Vertex AI i model generatywny, możesz już wywołać interfejs Vertex AI Gemini API.

Możesz użyć narzędzia generateContent(), aby wygenerować tekst na podstawie prompta tekstowego żądanie:

.

Co jeszcze możesz zrobić?

Więcej informacji o modelach Gemini

Dowiedz się więcej o dostępne modele do różnych zastosowań oraz ich poniższych limitów i cen.

Wypróbuj inne możliwości interfejsu Gemini API

Dowiedz się, jak kontrolować generowanie treści

. Możesz też eksperymentować z promptami i konfiguracjami modeli za pomocą Vertex AI Studio


Przesyłanie opinii o swoich doświadczeniach z Vertex AI dla Firebase,