ทำความเข้าใจการออกแบบพรอมต์


เมื่อเรียกใช้ Gemini API คุณจะต้องส่งข้อความแจ้งพร้อม อีกครั้ง การสร้างพรอมต์เหล่านี้อย่างพิถีพิถันช่วยให้คุณสามารถกำหนดโมเดลให้ สร้างเอาต์พุตที่เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการของคุณ พรอมต์อาจมีคำถาม วิธีการ ข้อมูลบริบท ตัวอย่างภาพ 2-3 ภาพ และอินพุตบางส่วนสำหรับ โมเดลเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์หรือดำเนินการต่อ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบพรอมต์ในเอกสารประกอบของ Google Cloud