โควต้าและการกําหนดราคา

หน้านี้อธิบายโควต้าและโครงสร้างราคาสำหรับ Gemini API จาก Vertex AI

โควต้าตามภูมิภาคและโมเดล

โควต้าคำขอต่อนาที (RPM) จะใช้กับโมเดลฐานและทุกเวอร์ชัน ตัวระบุ และเวอร์ชันที่มีการปรับแต่งของโมเดลนั้น ตัวอย่างมีดังนี้

  • คำขอที่ส่งไปยัง gemini-1.0-pro และคำขอที่ส่งไปยัง gemini-1.0-pro-001 จะนับเป็นคำขอ 2 รายการในโควต้า RPM ของรูปแบบพื้นฐาน gemini-1.0 pro

  • คำขอที่ส่งไปยัง gemini-1.0-pro-001 และคำขอไปยังโมเดลที่ได้รับการปรับแต่งที่อิงตาม gemini-1.0-pro-001 จะนับเป็นคำขอ 2 รายการในโควต้า RPM ของรูปแบบพื้นฐาน gemini-1.0-pro

โควต้าเหล่านี้จะมีผลในระดับโปรเจ็กต์ และจะแชร์ในแอปพลิเคชันและที่อยู่ IP ทั้งหมดที่ใช้โปรเจ็กต์ Firebase ดังกล่าว นอกจากนี้ โควต้ายังมีผลกับการเรียก Gemini API ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Vertex AI สำหรับ Firebase SDK, SDK ของเซิร์ฟเวอร์ (รวมถึงผ่าน Gemini Firebase Extensions), การเรียก REST หรือ Vertex AI Studio

ดูโควต้าของแต่ละรุ่นสำหรับแต่ละภูมิภาคในเอกสารประกอบของ Google Cloud

ขอเพิ่มโควต้า

หากต้องการเพิ่มโควต้าสำหรับ Vertex AI คุณสามารถใช้คอนโซล Google Cloud เพื่อขอเพิ่มโควต้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้า โปรดดูการใช้โควต้าราคา

การใช้ Gemini API จาก Vertex AI กำหนดให้โปรเจ็กต์ Firebase ต้องใช้แผนการตั้งราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ของ Blaze

ดูราคาของแต่ละรุ่นในเอกสารประกอบของ Google Cloud