Kotalar ve fiyatlandırma

Bu sayfada, Vertex AI'ın Gemini API'si için belirlenen kotalar ve fiyatlandırma yapısı açıklanmaktadır.

Bölge ve modele göre kotalar

Dakika başına istek sayısı (BGBG) kotası bir temel model ve bu modelin tüm sürümleri, tanımlayıcıları ve hassaslaştırılmış sürümleri için geçerlidir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  • gemini-1.0-pro isteği ile gemini-1.0-pro-001 isteği, temel modelin gemini-1.0 pro BGBG kotasına yönelik iki istek olarak sayılır.

  • gemini-1.0-pro-001 isteği ile gemini-1.0-pro-001 değerini temel alan ayarlanmış model istekleri, temel modelin (gemini-1.0-pro) BGBG kotası için iki istek olarak sayılır.

Bu kotalar proje düzeyinde uygulanır ve ilgili Firebase projesini kullanan tüm uygulamalar ve IP adresleri genelinde paylaşılır. Ayrıca kotalar, Firebase için Vertex AI SDK'ları, sunucu SDK'ları (Gemini Firebase Extensions aracılığıyla yapılanlar dahil), REST çağrıları veya Vertex AI Studio'yu kullanan Gemini API'ye yapılan tüm çağrılar için de geçerlidir.

Google Cloud belgelerinde her bölge için her bir modelin kotalarını inceleyin.

Kota artışı isteyin

Vertex AI için kotalarınızdan herhangi birini artırmak istiyorsanız Google Cloud Console'u kullanarak kota artışı isteyebilirsiniz. Kotalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kotalarla çalışma bölümüne bakın.Fiyatlandırma

Vertex AI'ın Gemini API'sini kullanmak için Firebase projenizin Blaze kullandıkça öde fiyatlandırma planını kullanması gerekir.

Her modelin fiyatlandırmasını Google Cloud belgelerinde bulabilirsiniz.