Ochrona zasobów spoza Firebase za pomocą Sprawdzania aplikacji na Androidzie

Za pomocą Sprawdzania aplikacji możesz chronić zasoby aplikacji spoza Firebase, takie jak własne backendy. W tym celu musisz wykonać następujące czynności:

Zanim zaczniesz

Dodaj do swojej aplikacji Sprawdzanie aplikacji, korzystając z domyślnego dostawcy Integrity Play lub dostawcy niestandardowego.

Wysyłaj tokeny Sprawdzania aplikacji z żądaniami backendu

Aby mieć pewność, że żądania backendu zawierają prawidłowy, ważny token Sprawdzania aplikacji, umieść każde żądanie w wywołaniu getAppCheckToken(). W razie potrzeby biblioteka Sprawdzania aplikacji odświeży token, a Ty będziesz mieć do niego dostęp w nasłuchującym powodzenia metody.

Po uzyskaniu prawidłowego tokenu wyślij go wraz z żądaniem do backendu. Szczegóły tego, jak to zrobisz, zależy od Ciebie, ale nie wysyłaj tokenów Sprawdzania aplikacji w adresach URL, w tym w parametrach zapytania, ponieważ naraża to je na przypadkowy wyciek i przechwycenie. Zalecamy wysłanie tokena w niestandardowym nagłówku HTTP.

Jeśli na przykład korzystasz z funkcji Retrofit:

Kotlin+KTX

class ApiWithAppCheckExample {
  interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    fun exampleData(
      @Header("X-Firebase-AppCheck") appCheckToken: String,
    ): Call<List<String>>
  }

  var yourExampleBackendService: YourExampleBackendService = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
    .build()
    .create(YourExampleBackendService::class.java)

  fun callApiExample() {
    Firebase.appCheck.getAppCheckToken(false).addOnSuccessListener { appCheckToken ->
      val token = appCheckToken.token
      val apiCall = yourExampleBackendService.exampleData(token)
      // ...
    }
  }
}

Java

public class ApiWithAppCheckExample {
  private interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    Call<List<String>> exampleData(
        @Header("X-Firebase-AppCheck") String appCheckToken);
  }

  YourExampleBackendService yourExampleBackendService = new Retrofit.Builder()
      .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
      .build()
      .create(YourExampleBackendService.class);

  public void callApiExample() {
    FirebaseAppCheck.getInstance()
        .getAppCheckToken(false)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(@NonNull AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            Call<List<String>> apiCall =
                yourExampleBackendService.exampleData(token);
            // ...
          }
        });
  }
}

Ochrona przed ponownym odtworzeniem (beta)

Gdy wysyłasz żądanie do punktu końcowego z włączoną ochroną ponownego odtwarzania, umieść je w wywołaniu getLimitedUseAppCheckToken() zamiast getAppCheckToken():

Kotlin+KTX

Firebase.appCheck.limitedUseAppCheckToken.addOnSuccessListener {
  // ...
}

Java

FirebaseAppCheck.getInstance()
    .getLimitedUseAppCheckToken().addOnSuccessListener(
        new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            // ...
          }
        }
    );