Firebase dışı kaynakları Android'deki Uygulama Kontrolü ile koruyun

Uygulama Kontrolü ile uygulamanızın kendi kendine barındırılan arka uçlar gibi Firebase dışı kaynaklarını koruyabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdakilerin ikisini de yapmanız gerekir:

Sen başlamadan önce

Varsayılan Play Integrity sağlayıcısını veya özel bir sağlayıcıyı kullanarak uygulamanıza Uygulama Kontrolü ekleyin.

Uygulama Kontrolü belirteçlerini arka uç istekleriyle gönderin

Arka uç isteklerinizin geçerli, süresi dolmamış bir Uygulama Kontrolü belirteci içerdiğinden emin olmak için her isteği bir getAppCheckToken() çağrısına sarın. Uygulama Kontrolü kitaplığı gerekirse belirteci yeniler ve belirtecine yöntemin başarı dinleyicisinden erişebilirsiniz.

Geçerli bir jetonunuz olduğunda, bunu istekle birlikte arka ucunuza gönderin. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizin ayrıntıları size bağlıdır, ancak Uygulama Kontrolü belirteçlerini URL'lerin bir parçası olarak göndermeyin , sorgu parametreleri dahil, çünkü bu onları yanlışlıkla sızıntıya ve ele geçirmeye karşı savunmasız hale getirir. Önerilen yaklaşım, belirteci özel bir HTTP başlığında göndermektir.

Örneğin, Retrofit kullanıyorsanız:

Kotlin+KTX

class ApiWithAppCheckExample {
  interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    fun exampleData(
      @Header("X-Firebase-AppCheck") appCheckToken: String,
    ): Call<List<String>>
  }

  var yourExampleBackendService: YourExampleBackendService = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
    .build()
    .create(YourExampleBackendService::class.java)

  fun callApiExample() {
    Firebase.appCheck.getAppCheckToken(false).addOnSuccessListener { appCheckToken ->
      val token = appCheckToken.token
      val apiCall = yourExampleBackendService.exampleData(token)
      // ...
    }
  }
}

Java

public class ApiWithAppCheckExample {
  private interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    Call<List<String>> exampleData(
        @Header("X-Firebase-AppCheck") String appCheckToken);
  }

  YourExampleBackendService yourExampleBackendService = new Retrofit.Builder()
      .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
      .build()
      .create(YourExampleBackendService.class);

  public void callApiExample() {
    FirebaseAppCheck.getInstance()
        .getAppCheckToken(false)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(@NonNull AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            Call<List<String>> apiCall =
                yourExampleBackendService.exampleData(token);
            // ...
          }
        });
  }
}

Tekrar koruması (beta)

Yeniden oynatma korumasını etkinleştirdiğiniz bir uç noktaya istekte bulunurken, isteği getLimitedUseAppCheckToken() yerine getAppCheckToken() çağrısına sarın:

Kotlin+KTX

Firebase.appCheck.limitedUseAppCheckToken.addOnSuccessListener {
  // ...
}

Java

FirebaseAppCheck.getInstance()
    .getLimitedUseAppCheckToken().addOnSuccessListener(
        new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(AppCheckToken appCheckToken) {
            String token = appCheckToken.getToken();
            // ...
          }
        }
    );