Bắt đầu sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng C++

Trang này cho bạn biết cách bật tính năng Kiểm tra ứng dụng trong một ứng dụng C++ bằng cách sử dụng các trình cung cấp mặc định: API Tính toàn vẹn của Play trên Android và tính năng Kiểm tra thiết bị hoặc Kiểm tra ứng dụng trên các nền tảng của Apple. Khi bật tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào tài nguyên Firebase của dự án. Xem bài viết Tổng quan về tính năng này.

1. Thiết lập dự án Firebase

 1. Thêm Firebase vào dự án C++ nếu bạn chưa thêm.

 2. Đăng ký ứng dụng của bạn để sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với các nhà cung cấp Kiểm tra tính toàn vẹn của Play, Kiểm tra thiết bị hoặc Kiểm thử ứng dụng trong mục Cài đặt dự án > Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

  Thông thường, bạn cần đăng ký tất cả ứng dụng trong dự án của mình, vì sau khi bạn bật chế độ thực thi cho một sản phẩm Firebase, chỉ những ứng dụng đã đăng ký mới có thể truy cập vào tài nguyên phụ trợ của sản phẩm.

  Để biết hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký với từng nhà cung cấp, hãy tham khảo tài liệu dành riêng cho Android và iOS.

 3. Không bắt buộc: Trong phần cài đặt đăng ký ứng dụng, hãy đặt thời gian tồn tại (TTL) tuỳ chỉnh cho mã thông báo Kiểm tra ứng dụng do nhà cung cấp cấp. Bạn có thể đặt TTL thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 30 phút đến 7 ngày. Khi thay đổi giá trị này, hãy lưu ý đến những yếu tố đánh đổi sau:

  • Bảo mật: TTL ngắn hơn mang lại khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn vì giúp giảm khoảng thời gian mà mã thông báo bị rò rỉ hoặc bị chặn có thể bị kẻ tấn công lợi dụng.
  • Hiệu suất: TTL ngắn hơn nghĩa là ứng dụng sẽ thực hiện quy trình chứng thực thường xuyên hơn. Vì quy trình chứng thực ứng dụng sẽ tăng thêm độ trễ cho các yêu cầu mạng mỗi khi thực hiện, nên một TTL ngắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.
  • Hạn mức và chi phí: TTL ngắn hơn và việc chứng thực lại thường xuyên làm giảm hạn mức nhanh hơn. Trong khi đó, đối với các dịch vụ có tính phí, chi phí có thể cao hơn. Xem Hạn mức và giới hạn.

  TTL mặc định là hợp lý đối với hầu hết các ứng dụng. Xin lưu ý rằng thư viện Kiểm tra ứng dụng làm mới các mã thông báo trong khoảng thời gian khoảng một nửa thời lượng TTL.

2. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

Đưa thư viện Kiểm tra ứng dụng vào tập hợp phần phụ thuộc của bạn, làm theo hướng dẫn thiết lập cho tính năng Kiểm tra ứng dụng.

3. Chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng

Thêm mã khởi chạy sau vào ứng dụng của bạn để ứng dụng chạy trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Firebase nào, bao gồm cả mọi lượt tạo Ứng dụng Firebase.

Android

 1. Bao gồm tệp tiêu đề cho firebase::app_check:

  #include "firebase/app_check.h"
 2. Khởi chạy thư viện Kiểm tra ứng dụng bằng nhà cung cấp API Tính toàn vẹn của Play:

  firebase::app_check::AppCheck::SetAppCheckProviderFactory(
   firebase::app_check::PlayIntegrityProviderFactory::GetInstance());
  

iOS trở lên

 1. Bao gồm tệp tiêu đề cho firebase::app_check:

  #include "firebase/app_check.h"
 2. Khởi chạy thư viện Kiểm tra ứng dụng bằng nhà cung cấp Kiểm tra thiết bị hoặc Kiểm thử ứng dụng:

  firebase::app_check::AppCheck::SetAppCheckProviderFactory(
   firebase::app_check::DeviceCheckProviderFactory::GetInstance());
  

Các bước tiếp theo

Sau khi cài đặt thư viện Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng, hãy bắt đầu phân phối ứng dụng đã cập nhật cho người dùng.

Ứng dụng khách đã cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng đưa ra đến Firebase. Tuy nhiên, các sản phẩm của Firebase sẽ không bắt buộc mã thông báo phải hợp lệ cho đến khi bạn bật tính năng thực thi trong mục Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

Theo dõi các chỉ số và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi bật tính năng thực thi, bạn nên đảm bảo rằng việc này sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp lệ hiện tại của bạn. Mặt khác, nếu nhận thấy có dấu hiệu khả nghi trong việc sử dụng tài nguyên ứng dụng của mình, thì bạn nên sớm triển khai biện pháp thực thi.

Để giúp đưa ra quyết định này, bạn có thể xem các chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho các dịch vụ mà bạn sử dụng:

Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng

Khi đã hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của tính năng Kiểm tra ứng dụng đến người dùng và đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu sau khi đã đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ, chẳng hạn như trên máy tính, trình mô phỏng trong quá trình phát triển hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng bằng cách sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực thực.

Xem bài viết Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp gỡ lỗi trong ứng dụng C++.