Włącz wymuszanie sprawdzania aplikacji

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób Sprawdzanie aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji.

Aby włączyć wymuszanie dla bazy danych czasu rzeczywistego, Cloud Firestore, Cloud Storage i uwierzytelniania (beta), wykonaj poniższe instrukcje. Gdy włączysz wymuszanie dla produktu, wszystkie niezweryfikowane żądania dotyczące tego produktu zostaną odrzucone.

  1. Otwórz sekcję Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

  2. Rozwiń widok metryk produktu, dla którego chcesz włączyć wymuszanie.

  3. Kliknij Wymuś i potwierdź swój wybór.

    (Twój projekt musi zostać uaktualniony do Firebase Authentication with Identity Platform, aby umożliwić wymuszanie uwierzytelniania).

Pamiętaj, że może minąć do 15 minut po włączeniu wymuszania, zanim zacznie ono obowiązywać.