Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Włącz wymuszanie sprawdzania aplikacji

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób Kontrola aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie kontroli aplikacji.

Aby włączyć wymuszanie dla Bazy danych czasu rzeczywistego, Cloud Firestore i Cloud Storage, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Po włączeniu wymuszania dla produktu wszystkie niezweryfikowane żądania dotyczące tego produktu zostaną odrzucone.

  1. Otwórz sekcję Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

  2. Rozwiń widok danych produktu, dla którego chcesz włączyć egzekwowanie.

  3. Kliknij Egzekwuj i potwierdź swój wybór.

Pamiętaj, że włączenie wymuszania może potrwać do 15 minut.