Android'de GitHub'ı Kullanarak Kimlik Doğrulama

Uçtan uca oturum açma akışını gerçekleştirmek için kullanıcılarınızın GitHub hesaplarını kullanarak Firebase ile kimlik doğrulama yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için Firebase SDK'sı ile web tabanlı genel OAuth Girişi'ni uygulamanıza entegre edebilirsiniz.

Başlamadan önce

GitHub hesaplarını kullanarak kullanıcıların oturumunu açmak için önce GitHub'ı Firebase projenizde oturum açma sağlayıcısı olarak etkinleştirmeniz gerekir:

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

 2. Firebase konsolunda Auth bölümünü açın.
 3. Oturum açma yöntemi sekmesinde, GitHub sağlayıcısını etkinleştirin.
 4. Söz konusu sağlayıcının geliştirici konsolundan İstemci Kimliği ve İstemci Gizli Anahtarı'nı sağlayıcı yapılandırmasına ekleyin:
  1. GitHub'da bir geliştirici uygulaması olarak uygulamanızı kaydedin ve uygulamanızın OAuth 2.0 İstemci Kimliği ile İstemci Sırrı'nı alın.
  2. GitHub uygulamanızın yapılandırmasında uygulamanızın ayarlar sayfasında Firebase OAuth yönlendirme URI'nizin (ör. my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) Yetkilendirme geri çağırma URL'niz olarak ayarlandığından emin olun.
 5. Kaydet'i tıklayın.
 6. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Firebase Authentication kitaplığına bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümünü kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'u kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleme

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Böylece tüm sürümlerin uyumlu olması sağlanır.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne bağlı olabilir (ayrıntılar için Bu girişimle ilgili SSS bölümüne bakın).

 7. Uygulamanızın SHA-1 parmak izini henüz belirtmediyseniz Firebase konsolunun Ayarlar sayfasından bunu yapın. Uygulamanızın SHA-1 parmak izini nasıl alacağınızla ilgili ayrıntılar için İstemcinizin Kimlik Doğrulaması bölümüne bakın.

Oturum açma akışını Firebase SDK'sı ile yönetme

Bir Android uygulaması oluşturuyorsanız, GitHub hesaplarını kullanarak Firebase ile kullanıcılarınızın kimliklerini doğrulamanın en kolay yolu, oturum açma akışının tamamını Firebase Android SDK ile yürütmektir.

Oturum açma akışını Firebase Android SDK'sı ile yönetmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Derleyici'yi kullanarak github.com sağlayıcı kimliğine sahip bir OAuthProvider örneği oluşturun.

  Kotlin+KTX

  val provider = OAuthProvider.newBuilder("github.com")

  Java

  OAuthProvider.Builder provider = OAuthProvider.newBuilder("github.com");

 2. İsteğe bağlı: OAuth isteğiyle birlikte göndermek istediğiniz ek özel OAuth parametrelerini belirtin.

  Kotlin+KTX

  // Target specific email with login hint.
  provider.addCustomParameter("login", "your-email@gmail.com")

  Java

  // Target specific email with login hint.
  provider.addCustomParameter("login", "your-email@gmail.com");

  GitHub'ın desteklediği parametreler için GitHub OAuth dokümanlarına bakın. Firebase için gerekli parametreleri setCustomParameters() ile iletemeyeceğinizi unutmayın. Bu parametreler client_id, response_type, redirect_uri, state, scope ve response_mode parametreleridir.

 3. İsteğe bağlı: Kimlik doğrulama sağlayıcısından istemek istediğiniz temel profilin ötesinde ek OAuth 2.0 kapsamları belirtin. Uygulamanız, GitHub API'lerinden gizli kullanıcı verilerine erişim gerektiriyorsa GitHub geliştirici konsolundaki API İzinleri bölümünden GitHub API'lerine erişim için izin istemeniz gerekir. İstenen OAuth kapsamları, uygulamanın API izinlerindeki önceden yapılandırılmış kapsamlarla tam olarak eşleşmelidir.

  Kotlin+KTX

  // Request read access to a user's email addresses.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  provider.scopes = listOf("user:email")

  Java

  // Request read access to a user's email addresses.
  // This must be preconfigured in the app's API permissions.
  List<String> scopes =
      new ArrayList<String>() {
        {
          add("user:email");
        }
      };
  provider.setScopes(scopes);

 4. OAuth sağlayıcı nesnesini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulayın. Diğer FirebaseAuth işlemlerinden farklı olarak bu işlem, bir Özel Chrome Sekmesi açarak kullanıcı arayüzünüzü kontrol eder. Sonuç olarak, eklediğiniz OnSuccessListener ve OnFailureListener içinde Etkinliğinize yer vermeyin. Aksi takdirde, işlem kullanıcı arayüzü başladığında hemen ayrılırlar.

  Öncelikle bir yanıt alıp almadığınızı kontrol etmeniz gerekir. Bu yöntemle oturum açtığınızda Etkinliğiniz arka planda olur. Bu, oturum açma akışı sırasında sistem tarafından geri alınabileceği anlamına gelir. Böyle bir durumda kullanıcıyı tekrar denemeye zorlamamak için bir sonucun halihazırda mevcut olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

  Bekleyen sonuç olup olmadığını kontrol etmek için getPendingAuthResult numaralı telefonu arayın:

  Kotlin+KTX

  val pendingResultTask = firebaseAuth.pendingAuthResult
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
      .addOnSuccessListener {
        // User is signed in.
        // IdP data available in
        // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
        // The OAuth access token can also be retrieved:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
        // The OAuth secret can be retrieved by calling:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
      }
      .addOnFailureListener {
        // Handle failure.
      }
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Java

  Task<AuthResult> pendingResultTask = firebaseAuth.getPendingAuthResult();
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<AuthResult>() {
              @Override
              public void onSuccess(AuthResult authResult) {
                // User is signed in.
                // IdP data available in
                // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
                // The OAuth access token can also be retrieved:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
                // The OAuth secret can be retrieved by calling:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Handle failure.
              }
            });
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Oturum açma akışını başlatmak için startActivityForSignInWithProvider numaralı telefonu arayın:

  Kotlin+KTX

  firebaseAuth
    .startActivityForSignInWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is signed in.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  firebaseAuth
      .startActivityForSignInWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is signed in.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

  İşlem başarıyla tamamlandığında, sağlayıcıyla ilişkili OAuth erişim jetonu döndürülen OAuthCredential nesnesinden alınabilir.

  OAuth erişim jetonunu kullanarak GitHub API'yi çağırabilirsiniz.

  Örneğin, temel profil bilgilerini almak için Authorization başlığındaki erişim jetonunu ileterek REST API'yi çağırabilirsiniz:

 5. Yukarıdaki örneklerde oturum açma akışlarına odaklanılsa da siz de startActivityForLinkWithProvider kullanarak bir GitHub sağlayıcısını mevcut bir kullanıcıya bağlayabilirsiniz. Örneğin, aynı kullanıcıya birden fazla sağlayıcı bağlayabilir ve bu sağlayıcılardan herhangi biriyle oturum açabilir.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForLinkWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // Provider credential is linked to the current user.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // authResult.getCredential().getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // authResult.getCredential().getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForLinkWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // Provider credential is linked to the current user.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // authResult.getCredential().getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // authResult.getCredential().getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

 6. Aynı kalıp, yakın zamanda giriş yapılmasını gerektiren hassas işlemler için yeni kimlik bilgileri almak amacıyla startActivityForReauthenticateWithProvider ile kullanılabilir.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForReauthenticateWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is re-authenticated with fresh tokens and
      // should be able to perform sensitive operations
      // like account deletion and email or password
      // update.
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForReauthenticateWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is re-authenticated with fresh tokens and
              // should be able to perform sensitive operations
              // like account deletion and email or password
              // update.
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcının oturum açtığı kimlik bilgilerine (kullanıcı adı ve şifre, telefon numarası veya kimlik doğrulama sağlayıcı bilgisi) bağlanır. Bu yeni hesap Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve kullanıcının nasıl oturum açtığından bağımsız olarak projenizdeki her uygulamada kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

 • Uygulamalarınızda kullanıcının temel profil bilgilerini FirebaseUser nesnesinden alabilirsiniz. Kullanıcıları Yönetme sayfasına göz atın.

 • Firebase Realtime Database ve Cloud Storage Güvenlik Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların, birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için signOut numaralı telefonu arayın:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();